Pokrenuta nova inicijativa za uvođenje zločina iz mržnje u Krivični zakon Federacije BiH

21. 10. 2013

Nakon neuspjelog pokušaja uvođenja zločina iz mržnje u Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine u septembru mjesecu i obaranju prijedloga zakona u Domu naroda, Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje je iskoristila novu priliku da zagovara za uvođenje krivično pravne regulacije zločina iz mržnje i govora mržnje u Krivični zakon FBiH.

Naime, na današnjem sastanku (21.10.2013.) Kluba parlamentarki Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevski otvoreni centar je u ime Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, predstavio amandmane koji se odnose na zločin iz mržnje i govor mržnje. Amandmane možete pročitati ovdje.

Na sjednici je odlučeno da će se ovi amandmani uključiti u sveobuhvatni Nacrt Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koji će biti predstavljen od strane Kluba parlamentarki. Zakon će nakon toga biti upućen na vladu i javnu raspravu, te na razmatranje i usvajanje u oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Podsjećamo da je uvođenje odredbi koje se odnose na zločin iz mržnje i govor mržnje u Krivični zakon FBiH međunarodna obaveza Bosne i Hercegovine. Republika Srpska i Brčko Distrikt ove odredbe sadrže u svojim krivičnim zakonima već od 2010. godine. Zločin iz mržnje, kao i poticanje na mržnju su također regulisani u krivičnim zakonima susjednih država. Imajući na umu da se predložena krivično pravna regulacija odnosi na adekvatno kažnjavanje i procesuiranja zločina nad različitim ranjivim grupama, među kojima su povratnici/e, etničke i nacionalne manjine i LGBT osobe, jako je bitno da zakonodavac ozbiljno shvati ova pitanja i konačno prepozna značaj i hitnost njenog postojanje, te u Krivičnim zakonom FBiH reguliše sankcionisanje govora mržnje i zločina iz mržnje.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!