Marksizam i homoseksualnost: teorija i praksa (II dio)

21. 10. 2013

karl marxU prvom dijelu, dostupnom na linku, sam se prvenstveno pozabavio teorijom. Devetnaesti vijek, vijek u kojem su živjeli i djelovali Marx i Engels je bio i vijek političkih previranja, kao i velikih revolucionarnih dešavanja. Međutim, taj vijek će ostati upamćen kao vijek stvaranja, prvenstveno onog intelektualnog. Podjela ovoga rada na dva dijela nije samo izraz moje namjere da prvi dio bude posvećen teoriji, a drugi praksi. Ona je, također, posljedica historijskog slijeda događaja. Razdoblje vezano za Marxa (i Engelsa) kada je u pitanju odnos naspram homoseksualnosti, može se izraziti jedino (ili barem najvećim dijelom) kroz teoriju. Ono što je nakon toga uslijedilo je imalo ogroman praktičan značaj. To, naravno, nije bilo golo pretvaranje teorije u praksu. I u ovom razdoblju nastaje i razvija se teorija (marksizma) kada je u pitanju homoseksualnost, mnogo otvorenija i liberalnija (slobodnija) nego ona iz ranijeg perioda. No, za razliku od prijašnjeg razdoblja, ono što ovo doba najviše obilježava je upravo ta praksa, odnosno, odnos marksizma prema homoseksualnosti, ili da se bolje izrazim, odnos marksista prema homoseksualcima. Upravo iz tih razloga, cilj drugog dijela je prvenstveno prikazati navedenu praksu.

(…)

Čitav tekst možete prčitati ovdje.

Piše Vedran Koturić

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!