Porodično nasilje najveći problem LGBT osoba u Srbiji

06. 11. 2017

Izvor: Gay Echo

Najveći problem LGBT osoba u Srbiji je porodično nasilje, koje za svakog, bez obzira na seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, ostavlja duboke i dugoročne posljedice, pokazuje istraživanje Asocijacije “Duga” i Centra za socijalni rad “Sveti Sava”.

Ispitanici istraživanja, 70 LGBT osoba, navelo je da u 40 odsto slučajeva nasilje doživljavaju od najuže porodice – oca, majke, braće i sestara, a u 32 odsto od poznatih počinioca i to od kolega na poslu i fakultetu, drugara u školi, komšija, prijatelja ili rođaka.

Istraživanje pokazuje da tek 20 odsto LGBT osoba nasilje doživljava od nepoznatog počinioca, saopšteno je iz Asocijacije “Duga”.

Kada je riječ o prijavljivanju nasilja, samo je 8,6 odsto ispitanika nasilje nekome prijavilo, a tek 2,1 odsto kao uzrok nasilja navelo je svoju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.

Takođe, 64,3 odsto LGBT osoba doživjelo je neki vid nasilja, a dominantno je psihološko nasilje u 47,4 odsto slučajeva, ali odmah iza njega slijedi fizičko u 39,5 odsto slučajeva.

Zabrinjavajuće je i da 32,5 odsto LGBT osoba kontinuirano više godina doživljava nasilje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!