Poziv na trening: Zdravstvena zaštita transrodnih osoba u procesu tranzicije

12. 02. 2019

Piše: Redakcija
Izvor: SOC

Sarajevski otvoreni centar poziva zainteresirane studente/ice psihologije i medicine iz Sarajeva, Banjaluke, Tuzle i Mostara, te članove/ice udruženja studenata psihologije i medicine u BiH, na učešće u treningu o zdravstvenoj zaštiti transrodnih osoba u procesu tranzicije. Zajednički trening za studente/ice psihologije i medicine o pružanju usluga i adekvatne, trans specifične i trans inkluzivne podrške održat će se u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine u Sarajevu.

Poludnevna edukacija predviđa učešće od ukupno 20 studenata/ica psihologije i medicine iz Sarajeva, Tuzle, Banjaluke i Mostara. Trening će biti održan u Sarajevu u hotelu Bosnia, u periodu od 10 do 15:30 sati. Agendu možete preuzeti ovdje.

Edukaciju će voditi mr. spec. Iva Žegura, klinička psihologinja (Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb) i dr. med, MSc. bioetike Tea Dakić, specijalizantica psihijatrije (Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore), ujedno i koautorice publikacije Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije koji je objavljen u septembru 2018. godine u izdanju Sarajevskog otvorenog centra.

Organizatori/ce očekuju prijave o učešću do danas, 14. februara 2019. godine. Prijaviti se možete putem e-maila [email protected] ili putem broja telefona +387 (33) 551 000.

Ovo je drugi u nizu treninga koje je SOC organizirao na ovu temu, a prvi je održan u decembru prošle godine, i na njemu su učestvovali/e psiholozi/inje i psihijatri/ce iz javnih zdravstvenih ustanova u BiH.

Priručnik je kreiran u saradnji sa autorima/icama iz regije – medicinskim stručnjacima/kinjama, doktorima/icama medicine u oblastima psihijatrije, kliničke psihologije, endokrinologije, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije koji se u svome radu bave procesom medicinske tranzicije trans osoba, te aktivistima/cama za ljudska prava trans osoba iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji zagovaraju ista.

Priručnik je pisan tokom juna i jula, a prezentiran 14. septembra 2018. godine u Sarajevu na info sesiji za stručnu medicinsku, kao i drugu relevantnu i zainteresiranu javnost – institucije, ustanove, organizacije i pojedince_ke, na kojoj je otvorena diskusiju o specijalizaciji medicinskih stručnjaka/inja u BiH o procedurama medicinske prilagodbe spola.

Priručnik koji je nastao i predmetni trening koji SOC realizira na osnovu priručnika dio su projekta „Positive Action Programme for MSM & Transgender People“ kojeg podržava ViiV Healthcare UK Ltd, a kojim Sarajevski otvoreni centar, kroz različite aktivnosti, želi učiniti korak ka edukaciji medicinskih stručnjaka/inja i zdravstvenih radnika/ca u Bosni i Hercegovini o potrebama i pravima transrodnih, transpolnih i rodno varijantnih osoba u pristupu adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!