Pres-konferencija: Predstavljanje rezultata istraživanja problema LGBT osoba u BiH

naslovnica-analize-rezultata-potreba-BOSSarajevski otvoreni centar i Internews pozivaju sve novinarke i novinare na šestu Info sesiju o LGBT temama, koja će se održati u Sarajevu, 26.9.2013. (četvrtak) u 11h u prostorijama kafića kina Meeting Point. Info sesija je dio projekta koji realizujemo u saradnji sa Internewsom. Tokom ove godine održat ćemo osam info sesija.

Cilj info sesija je pružanje osnovnih informacija vezanih za prava i kulturu LGBT osoba, kao i upoznavanje sa korektnom terminologijom, te postizanjem profesionalnog i etičkog izvještavanja. U toku osam sesija novinarke i novinari će imati priliku razgovarati sa gostima i gošćama kako iz regije tako i iz BiH koji_e se bave LGBT temama kroz teoriju, praksu i aktivizam.

Na ovoj info sesiji će biti predstavljanjeni rezultati istraživanja problema LGBT osoba u BiH.

Poslije šestomjesečnog rada na istraživanju potreba i problema LGBT zajednice u BiH, dobili smo mogućnost da preciznije sagledamo određene životne prilike u kojima žive i sa čijim se posljedicama suočavaju LGBT osobe.

Istraživanjem je obuhvaćeno 545 osoba, starosti od 54 do 15 godina, su odgovarale na pitanja iz različitih oblasti života – koje osobe iz njihovog okruženja znaju za njihove LGBT identitete i da li podržavaju, da li su i gdje doživjele diskriminaciju i nasilje, kako je društvo i pravni sistem reagovao, šta misle o Paradi ponosa i imaju li povjerenje u policiju, da li njihovo psihičko zdravlje strada tvog straha i homofobije koju trpe zbog svoje seksualnosti ili rodnog izražavanja, te kako se zdravstveni radnici_e odnose prema njima. Također, ispitivali su se stavovi LGBT osoba o njihovim društvenim potrebama, o tome šta zajednica misli o samoj zajednici, o radu Sarajevskog otvorenog centra, i na kraju o političkoj participaciji LGBT osoba.

O analizi rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u BiH će govoriti Jasmina Čaušević, autorica publikacije Brojevi koji ravnopravnost znače.

Dobrodošli_e ste da postavite pitanja i dobijete odgovore na ista.

Vidimo se 26.9.2013.

Sarajevski otvoreni centar

baner01

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!