Prijavite se: Sarajevski otvoreni centar traži PR-a!

15. 11. 2018

Priredila: Redakcija
Izvor: Sarajevski otvoreni centar

Sarajevski otvoreni centar raspisao je konkurs za prijem osobe za odnose s javnošću. Najuspješniji/a kandidat/kinja bit će primljen u radni odnos na određeno vrijeme (na 12 mjeseci), uz rad od 30 sati sedmično. Opći uvjeti oglasa podrazumijevju da je osoba državljanin/ka BiH, da protiv njega/nje nije pokrenut krivični postupak, i da je fizički i psihički sposoban/na za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavlјuje.

Posebni uvjeti su sljedeći:
– VSS društvenog smjera (prednost imaju osobe sa završenim studijem komunikologije, žurnalistike i srodnih studija);
– Da je punoljetno lice;
– Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
– Osnovno predznanje o ljudskim pravima LGBTI osoba, ljudskim pravima žena, rodnoj ravnopravnosti i procesu evropskih integracija;
– Iskustvo u radu sa svim društvenim mrežama (FB, Twitter, Instagram, YouTube i slično);
– Poznavanje osnova fotografiranja i grafičkog dizajna;
– Aktivno znanje B/H/S i engleskog jezika.

Zainteresirani/e kandidati/kinje trebaju dostaviti motivaciono pismo sa kratkom biografijom, kopiju fakultetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju i dokaz iz Zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijava na e-mail adresu [email protected] je 27. novembar 2018.

Samo kandidati/tkinje koji/e uđu u uži krug, bit će blagovremeno obaviješteni/e o datumu testiranja i intervjua.

Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave i prijave kandidata/kinja/e koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Cjelokupan tekst javnog oglasa dostupan je ovdje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!