Priključite se Organizacionom odboru druge Bh. povorke ponosa

01. 02. 2020

Bh. povorka ponosa, protest protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i queer osoba želi da bude prostor transparentnosti i uključenosti svih onih koji su zainteresovani da budu dio Organizacionog odbora. Zbog toga pozivaju sve zainteresovane da se priključite organizovanju druge Bh. povorke ponosa.

Poziv, koji možete pogledati i na povorkaponosa.ba nalazi se u nastavku:

Bosanskohercegovačka povorka ponosa je protest protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i queer osoba. Povorka ponosa predstavlja vid borbe protiv sveprisutnog nasilja, ne samo nad LGBTIQ osobama, već svim grupama i pojedinkama/cima u društvu.

Bh. povorka ponosa poštuje principe i vrijednosti antifašizma, ravnopravnosti, solidarnosti, slobode, socijalne pravde, samoodređenja, sekularnosti, inkluzivnosti, antimilitarizma, vladavine prava, spremnosti na dijalog i nenasilne komunikacije.

Prva Bh. povorka ponosa je pokazala da postoji potreba za ovim vidom aktivističke borbe za bolju i sigurniju svakodnevnicu LGBTIQ osoba. U javni prostor je isplivala homofobija/transfobija kojoj LGBTIQ osobe svjedoče svakodnevno.

Prva Povorka ponosa je pokazala da može biti snaga koja će ujediniti sve građane/ke u BiH, koji će bez obzira na sve prepreke biti otpor homofobiji/transfobiji i nasilju. Oko 3000 ljudi je hrabro i dostojanstveno koračalo 8. septembra 2019. godine i poslalo snažne poruke solidarnosti, ljubavi i ponosa.

Svjedočimo svakodnevnoj restrikciji i kršenju ljudskih prava građana/ki u BiH. Uskraćuju nam se osnova ljudska prava. Od prava na čist zrak, do prava na život bez nasilja. Svi dnevno-politički problemi utiču na standard života svake/og pojedinke/ca u ovom društvu, pa tako i na LGBTIQ osobe.

Protest kao oblik iskazivanja nezadovoljstva i borbe za poboljšanje ljudskih prava je moćan alat za vršenje pritiska i zahtjevanje hitnih promjena. S tim u vezi, povorka ponosa jeste nužna i njeno kontinuirano održavanje je neophodno, jer borba za ljudska prava LGBTIQ osoba mora da se nastavi i u 2020. godini.

Organizacioni odbor (OO) Bh. povorke ponosa je neformalno tijelo sastavljeno od pojedinačnih aktivistkinja i aktivista i zaduženo je za cjelokupnu organizaciju Povorke ponosa. Sve članice/ovi OO-a su volonterski uključene u cjelokupnu organizaciju povorke i moraju da poštuju principe i vrijednosti zajednički definisane pri formiranju OO-a.

Bh. povorka ponosa želi da bude prostor transparentnosti i uključenosti svih onih koji su zainteresovani da budu dio Organizacionog odbora, te vas ovim putem pozivamo da se priključite organizovanju druge Bh. povorke ponosa.

Ohrabrujemo sve LGBTIQ osobe i sve naše saveznike/ce da se pridruže drugom Organizacionom odboru i budu dio organizacije druge Bh. povorke ponosa.

Ukoliko ste LGBTIQ osoba i niste aut, a ipak želite da organizacijski doprinesete povorci, ohrabrujemo vas da se prijavite. U skladu sa odgovornostima, principima i vrijednostima, svako može doprinijeti organizaciji u svojim ličnim kapacitetima i granicama.

Kako možete doprinijeti?

Biti članica ili član OO-a podrazumijeva da budete aktivno uključeni u cjelokupnu organizaciju od formiranja OO-a pa do Povorke ponosa. Članice/ovi OO-a su obavezni da pristupe zadacima odgovorno i u skladu sa svim principima i vrijednostima Povorke ponosa.

Unutar OO-a će biti formirani različiti timovi koji će raditi na specifičnim aktivnostima, kao što su administracija, logistika, rad sa volonterkama/ima, redarkama/ima, rad sa policijom, medijima, LGBTIQ zajednicom, rad na medijskoj kampanji, društvene mreže, fundraising, dizajn i druge definirane aktivnosti.

Ukoliko posjedujete neku od ovih vještina i smatrate da možete doprinijeti organizaciji druge Bh. povorke ponosa, prijavite se!

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete do 24.2.2020. godine na ovom linku.

Prvi sastanak sa prijavljenim osobama će biti planiran za mart 2020. godine, nakon što pristignu sve prijave.

Budite dio druge Bh. povorke ponosa!

Solidarno i aktivistički!

Više informacija o prvoj Bh. povorci ponosa možete pronaći na sajtu povorkaponosa.ba, te na našim društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!