Rod ne smije biti razlog za nasilje i diskriminaciju

20. 11. 2014

DSC_0126Na današnji dan, 20. novembra, se obilježava Međunarodni dan sjećanja na preminule trans* osobe. Sarajevski otvoreni centar, kao i novonastala trans* grupa Trans* BiH, izdali su saopćenja kojim žele skrenuti pažnju na problem trans* osoba i značaj obilježavanja ovog dana i u našoj zemlji.

“Danas se prisjećamo onih koji_e su izgubili_e svoje živote zbog ignorancije društva, neprihvatanja različitosti te nasilja iz mržnje, kao najokrutnijeg čina nasilja prema ljudskom biću. Danas se prisjećamo onih koji_e su izgubili živote zbog transfobije”, saopćio je Sarajevski otvoreni centar.

Dan sjećanja na trans* osobe diljem svijeta počeo se obilježavati 1999. godine u spomen na Ritu Hester, trans ženu koja je brutalno ubijena godinu dana prije. Njezino ubistvo je ostalo neriješeno, kao i mnogi drugi zločini počinjeni nad trans* osobama. Nažalost, ni ove godine nije mnogo drugačije – službene brojke pokazuju da je nad trans* osobama u svijetu počinjeno 226 ubistava.

Trans* osobe nemaju pristup odgovarajućim procedurama prilagodbe spola. Ni Federacija BiH, ni Republika Srpska, a ni Brčko Distrikt ne pokrivaju troškove tretmana prilagodbe spola. Trans* osobe koje žele proći tretman prilagodbe spola su prisiljene tražiti takav tretman u inozemstvu, o vlastitom trošku. “U BiH, trans* osobe su često isključene iz LGBT dijaloga, te je pred nama trnovit put borbe za veće poštivanje prava”, podsjeća SOC.

Na ovaj dan se oglasila i novoformirana trans* grupa koja djeluje u sklopu Sarajevskog otvorenog centra. “Mi smo žrtve, iako u puno većoj mjeri, istog rodnog nasilja koje trpe i osobe koje nisu transrodne. Činjenica je da društvo stvara velik pritisak da budemo ili ‘žene’ ili ‘muškraci’, na tačno određeni način, ili da platimo ogromnu cijenu ako se ne uklapamo u te norme. Transrodne osobe se suočavaju sa nasiljem u porodici, zajednici, školi, i u rukama vlasti. Mi smo žrtve diskriminacije u sferi zdravstvene brige, obrazovanja, zapošljavanja, i često nemamo pristup osnovnim oblicima zaštite koji su zakonom zagarantovani svim građanima i građankama. Mnogi/e od nas su djeca, izbačena na ulice, prepuštena sama sebi, da se bore za opstanak”, saopćila je Trans* BiH grupa.

Od nasilne smrti, do svakodnevnih stresova zbog neslaganja između izgleda i roda upisanog na ličnim dokumentima – transrodne osobe su kažnjene/i ne zbog nečega što rade, već zbog toga što samo njihovo postojanje dovodi u pitanje društveno konstruisane norme, podsjeća ova neformalna grupa koja je nastala s ciljem da pruži podršku i informacije transrodnim osobama u Bosni i Hercegovini, i radi na promociji univerzalnih ljudskih prava koja su transrodnim osobama često uskraćena.

“Kao i svugdje u svijetu, transrodne osobe u BiH su najčešće nevidljive/i zbog straha od fizičkog i seksualnog nasilja, gubitka porodice i posla, i nasilja od strane vlasti. Mi vjerujemo da je rod širok spektar i da osobe svih rodnih identiteta trebaju da imaju jednaka prava. Dalje, vjerujemo da rod, kao dio naših ličnih identiteta, ne smije i ne može biti razlog da neko trpi nasilje i diskriminaciju”, smatraju članovi i članice grupe Trans* BiH.

“Rodna raznolikost je oduvijek postojala i potrebno je da se učini sve što možemo, kao zajednica i društvo, da se osobe različitog rodnog/seksualnog identiteta prestanu svrstavati u tradicionalne društvene binarne konstrukte, koji u krajnjoj liniji dovode do diskriminacije i zločina iz mržnje”, stoji dalje u saopćenju.

Sarajevski otvoreni centar, u okviru Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje u proteklom periodu je zagovarao za uvođenje zločina iz mržnje u Krivični zakon Federacije BiH, koja je još uvijek u parlamentarnoj proceduri. Trans* osobe su zbog svog specifičnog rodnog izražavanja, koji se ne uklapa u društveno prihaćene standarde, posebno izložene nasilju, te je neophodno poduzeti sve mjere da se takvo nasilje zaustavi i procesuira i da se proaktivno djeluje u cilju odvraćanja potencijalnih počinitelja.

“20. novembar je prilika da se zajedno sjetimo svih žrtava transfobije i zločina iz mržnje kao i da svojim naporima radimo na tome da se transfobija smanji. Trans* osobe zaslužuju, kao i svi_e ostali_e da žive dostojanstven život, bez straha od nasilja”, podsjeća SOC.

Pogledajte i galeriju gerilske akcije kojom su članovi i članice grupe Trans* BiH željeli/e podsjetiti na nasilje nad transrodnim osobama, postavljajući transparente na sarajevske mostove.

 

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!