Saopštenje o uvođenju nediskriminatornog upitnika za dobrovoljne darivatelje_ke krvi

06. 02. 2013

davanje krvi

Dana 05.02.2013, u prostorijama Kuće ljudskih prava, na poziv članica Fondacije CURE, osoblje Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine organizovalo je dobrovoljno darivanje krvi. Akciji dobrovoljnog darovanja krvi pridružili su se i članovi_ice Sarajevskog otvorenog centram te su prvi put nakon prošlogodišnjih pregovora sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH za promjenu diskriminatornog upitnika za dobrovoljne darivatelje_ke krvi, darovali krv.

Podsjećamo da su Sarajevski otvoreni centar, i drugi LGBT aktivisti_kinje tokom 2012. zagovarali za promjenu upitnika kojim je darivanje krvi bilo zabranjeno svim osobama koje imaju „povremene ili stalne kontakte sa homoseksualcima“, nakon čega je Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH povukao diskriminatorni upitnik, te su najavili pripremu novog upitnika s čijim korištenjem su trebali početi krajem 2012. godine.

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da se novi nediskriminatorni upitnik primjenjuje prilikom dobrovoljnog darivanja krvi, koji umjesto seksualne orijentacije kao kriterij za odbijanje potencijalnih donatora_ki koristi rizično seksualno ponašanje, te postavlja pitanje: „Da li ste u posljednjih 12 mjeseci imali spolni kontakt s osobom s povećanim rizikom?“. Osim ovog pitanja na upitniku, niko od osoblja Zavoda nije potencijalnim darivateljima_kama postavio nijedno pitanje povezano s njegovom_nom seksualnom orijentacijom.

Ovaj pozitivni pomak Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, koji je rezultat rada i zagovaranja kako Sarajevskog otvorenog centra, tako i drugih LGBT aktivista_kinja, nije slijedio Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, iako je bilo govora o sličnim izmjenama. Sarajevski otvoreni centar izražava nadu da se radi o trenutnom zastoju u izmjeni diskriminatornog upitnika za dobrovoljne darivatelje krvi, te će kroz svoj daljnji rad i komunikaciju s institucijama Republike Srpske nastojati utjecati da Zavod za transfuzijsku medicinu RS u što skorijoj budućnosti uvede novi upitnik kojim se neće diskriminisati LGBT osobe.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!