Saopštenje za javnost povodom uvođenja zločina iz mržnje u Krivični zakon Federacije BiH

10. 07. 2013

Koalicija drugi pokusajKoalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje želi naglasiti da je jučerašnja odluka Vlade FBiH i upućivanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, odlučan i pozitivan pomak u smjeru adekvatnog regulisanja i procesuiranja zločina iz mržnje.

Koalicija nadalje izražava svoj interes da prijedlogom amandmana koji će biti upućen klubovima stranaka i radnim tijelima Parlamenta Federacije BiH, doprinese što boljoj i široj formulaciji krivičnih djela počinjenih iz mržnje, te skrene pažnju zakonodavca da zakonska formulacija zločina iz mržnje kao pretežnu ili isključivu pobudu za izvršenje ovakvog krivičnog djela mora prepoznavati mržnju, odnosno netrpeljivost ili predrasudu prema oštećenom licu koja je zasnovana na njegovom stvarnom ili pretpostavljenom ličnom svojstvu, odnosno ličnom svojstvu lica sa kojim se oštećeni dovodi u vezu, kao što je nacionalna, vjerska ili etnička pripadnost, boja kože, spol, seksualna orijentacija, invaliditet, zdravstveno stanje, rodni identitet, ili neko drugo lično svojstvo.

Cilj Koalicije jeste i da skrene pažnju na sve prisutniju potrebu krivičnog regulisanja govora mržnje čija se uloga u marginaliziranju, diskriminaciji, pa čak i rastu zločina iz mržnje prema određenim društvenim grupama, u posljednje vrijeme ne može ignorisati. Prijedlog Koalicije jeste da se govor mržnje u Krivičnom zakonu FBiH, definiše na način na koji je to regulisano u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, tj. da se propiše da će se: svako lice koje putem štampe, radija, televizije, računarskog sistema ili mreže, na javnom skupu ili na bilo koji drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike, tekstove ili druge materijale kojima se zagovara, poziva ili podstiče na mržnju, diskriminaciju ili nasilje usmjerenu prema bilo kojem licu ili skupini lica zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, porijekla, boje kože, spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta, zdravstvenog statusa ili nekih drugih ličnih svojstava, kazniti kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine.

Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje žele naglasiti da Bosna i Hercegovina, treba što prije da uskladi krivične zakone sa preuzetim međunarodnim i regionalnim obavezama i dokumentima za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te pružiti adekvatnu zaštitu svim svojim građanima_kama osuđujući posebno govor mržnje i zločin iz mržnje kao krivična djela koja u svojoj osnovi imaju podrivanje jednakosti i ravnopravnosti svih građana_ki Federacije BiH i marginaliziranje pojedinačnih društvenih grupa, te predstavljaju opasnost za sam njen ustavni poredak.

Članice Koalicije izražavaju nadu da će prilikom usvajanja izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije BiH, Parlament uzeti u obzir naš prijedlog i prepoznati neophodnost adekvatnog regulisanja zločina iz mržnje i govora mržnje u Krivičnom zakonu Federacije BiH, i organizovati javnu raspravu na kojoj će se članovi civilnog društva i akademske zajednice, te strukovna udruženja moći izjasniti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, osnovana je u januaru 2013. godine, uz podršku OSCE-a i Civil Right Defendersa, a čine je Asocijacija za demokrtske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, Mediacentar Sarajevo, Sarajevski otvoreni centar, BH novinari, Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i Fondacija CURE. Glavni cilj formiranja Koalicije jeste zagovaranje za adekvatnu regulaciju govora mržnje i zločina iz mržnje u krivičnom zakonodavstvu oba entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te harmonizaciju krivičnog zakonodavstva.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!