Sarajevo: Konferencija o pravima LGBT osoba na Zapadnom Balkanu: Da li je moguć novi pristup?

24. 09. 2014

A4_naziv konferencije_bhsSutra u Sarajevu počinje druga regionalna konferencija Prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu: Da li moguć novi pristup?

Konferencija ima u fokusu stanje ljudskih prava LGBT osoba, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u zemljama regiona, a organizuje je Fondacija Heinrich Böll, sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a u sklopu projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, koji finansira Evropska unija.

Na konferenciji će se diskutovati o odgovornosti države u zaštiti LGBT osoba, zločinu/govoru iz mržnje, o stanju medijskog izvještavanja i obrazovanju.

Prava gotovo nijedne manjinske skupine nisu doživjela tako dinamičan razvoj poput prava LGBT osoba. S jedne strane, u zadnjih 20-30 godina uvedene su antidiskriminacijske odredbe, bračna jednakost, medicinske i pravne procedure za trans* osobe. S druge strane, ne postoji niti jedna druga grupa čija prava se više propituju i koja nazaduju svakodnevno. U kojem smjeru se razvija Evropa? Ima li nade za Zapadni Balkan? Možemo li se pomjeriti sa pravne zaštite na društvenu prihvaćenost? Koji su izazovi za budućnost?

Nije li krajnje vrijeme da državne institucije počnu proaktivno raditi na različitim mjerama koje će osigurati da su svi_e građani_ke, uključujući i LGBT osobe, zaštićeni_e od nasilja i poticanja na nasilje?

Koji je nivo doprinosa medija u borbi protiv diskriminacije LGBT osoba? Prepoznajemo li koncept jasnih, neselektivnih uređivačkih politika ili je korektno izvještavanje o LGBT temama prepušteno posvećenim pojedincima_kama?

Na koji način se o LGBT osobama govori u udžbenicima? Postoji li nasilje nad LGBT osobama u školama? Da li je potrebna veća saradnja i povezivanje između ministarstava obrazovanja, škola, pedagoških zavoda i nevladinog sektora? Kakva su iskustva u radu u sektoru obrazovanja u regiji?

Ovo su samo neka pitanja o kojim će panelisti_kinje konferencije diskutovati u naredna dva dana.

Konferencija je pod pokroviteljstvom Institucije Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava u BiH.

Izvor: Sarajevski otvoreni centar

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!