Sarajevski otvoreni centar traži koordinatora_icu programa

10. 05. 2021
Sarajevski otvoreni centar raspisao je konkurs za poziciju koordinatora/ice programa u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba. Prijave su otvorene do 17. maja.

Opis pozicije

Sarajevski otvoreni centar traži programskog koordinatora_icu koji_a će u sklopu programskog tima Sarajevskog otvorenog centra samostalno implementirati programe i projekte iz oblasti ljudskih prava, sa fokusom na prava LGBTI osoba.

Programski koordinator_ica će učestvovati u implementaciji postojećih, ali i razvoju novih programa i projekata.

Poslovni zadaci

 • Planiranje, implementacija, evidencija i evaluacija projektnih/programskih aktivnosti.
 • Praćenje stanja u oblasti ljudskih prava u skladu s projektnim/programskim zaduženjima, provođenje istraživanja, analiza prikupljenih podataka, izrada izvještaja i policy dokumenata i prijedloga, te pravovremeno reagovanje na kršenja ljudskih prava LGBTI osoba kroz različite mehanizme njihove zaštite.
 • Praćenje političke situacije u BiH i rada nadležnih institucija i drugih relevantnih organizacija civilnog društva; organizovanje i održavanje zagovaračkih sastanaka s identifikovanim relevantnim akterima u cilju unapređenja stanja u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba, te ulaganja prijedloga i amandmana na razvijene politike, zakone, dokumente i izvještaja u cilju unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba.
 • Izvještavanje prema domaćim i stranim organizacijama, mrežama i inicijativama u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, te održavanje konsultacija s drugim organizacijama civilnog društva u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba u svrhu izvještavanja i zagovaranja prema domaćim i stranim institucijama.
 • drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih.

Minimalni uslovi koje kandidat_kinja treba da ispunjava su:

 • završen fakultet društvenog smjera (ili apsolventski status), po mogućnosti pravni fakultet;
 • dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • osnovno poznavanje nacionalnih i međunarodnih pravnih mehanizama u oblasti prava lezbejski, gej, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba;
 • organizacijske sposobnosti i sposobnosti komunikacije i rada sa različitim ciljnim skupinama;
 • odlično poznavanje rada na računaru;
 • odlično poznavanje engleskog jezika.

Način prijave

Svaka prijava treba sadržavati:

 • motivaciono pismo;
 • CV (info o obrazovanju, dosadašnjem radnom i volonterskom iskustvu itd);
 • dva kontakta (ime i prezime, organizacija, mail, broj telefona itd.) za osobe koje vas mogu preporučiti;
 • drugi dokumenti po izboru kandidata_kinje.

Prijave treba isključivo slati putem maila na adresu [email protected] do kraja dana 17.5.2021. sa naslovom: «PRIJAVA NA OGLAS». Kandidati_kinje koju prođu u uži krug selekcije bit će pozvani_e na testiranje i intervjuisanje. Svi kandidati_kinje će biti informisani_e do 30. maja 2021. o ishodu njihove prijave.

Dodatne informacije

Angažman: puno radno vrijeme, 40 sati sedmično, incijalni ugovor o radu na 12 mjeseci (sa probnim rokom od 6 mjeseci) s mogućnošću produženja.
Početak rada: 1. juna 2021. godine
Lokacija: Sarajevo
Neto plata zajedno sa naknadom za prevoz i topli obrok: cca. 1400 KM

Dodatne pogodnosti: privatno zdravstveno osiguranje, 30 dana godišnjeg odmora, odlične prilike za strukturirano i plaćeno profesionalno učenje i usavršavanje u okviru radnog vremena, stimulativno povećanje plate (i redovno godišnje povećanje plate).

Sarajevski otvoreni centar baštini vrijednosti inkluzije i diverziteta i ponosan je na svoj pristup u davanju jednakih prilika za zapošljavanje svim zainteresovanim osobama. Ohrabrujemo sve kandidate_kinje bez obzira na njihove lične karakteristike, socijalni status, rasu, etničko ili nacionalno porijeklo, spol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, vjeru, bračni status, invaliditet, starateljstvo/skrbništvo, hroničnu bolest ili bilo koji drugi zaštićeni odnos, da apliciraju na ovu poziciju.

Proces selekcije će se obaviti na transparentan način i u skladu sa svim relevantnim propisima o zapošljavanju, time osiguravajući jednake prilike za zapošljavanje svim kandidatima_tkinjama.

Ukoliko imate problema sa otvaranjem ili čitanjem ovog oglasa, i voljeli biste da ga dobijete u nekom drugom formatu, molimo Vas da nam se javite na email [email protected], ili putem telefona na: +387 33 551 000

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!