SOBA: Alternativni umjetnički prostor i neformalne grupe umjetnica_ka i aktivistkinja_ koji njeguju feminizam, antikapitalizam, antifašizam i LGBTIQ+ ravnopravnost

Imali smo priliku razgovarati s članicama SOBE, neformalne grupe umjetnica i aktivistkinja iz Banja Luke koje su došle do ideje kreiranja otvorenog prostora za vizuelne, muzičke, izvođačke umjetnosti i teoriju umjetnosti. Pročitajte u intervju čime se ovaj zanimljivi kolektiv bavi te kako im se možemo priključiti i/ili podržati.

PIŠE: Matej Vrebac

Foto: Dalibor Danilović

Soba je relativno nedavno pokrenuta inicijativa, osmišljena kao alternativni umjetnički prostor u kojem nema mjesta seksizam, rasizam, homofobiju i transfobiju. Za one koje_i još nisu upoznate_i: šta je Soba i za koje vrijednosti se zalaže?

Tako je. SOBA je nastala kao inicijativa neformalne grupe umjetnica i aktivistkinja s idejom kreiranja prostora za vizuelne, muzičke, izvođačke umjetnosti i teoriju umjetnosti. Prostor u formi otvorenog (i na dnevnom nivou dostupnog) ateljea/studia/radionice zamišljen je kao platforma, tačka povezivanja svih onih koji žele da rade, razmjenjuju ideje i planiraju događaje. Cilj je proširiti siguran teren za generisanje i održavanje uslova za progresivne prakse. Vrijednosti koje SOBA podržava su feminizam, antikapitalizam, antifašizam i lgbtiqa+ ravnopravnost.

Kakvog sadržaja su bile dosadašnje aktivnosti koje ste organizirale_i te što sve imate u planu za naredom periodu?

Prethodne aktivnosti su bile usmjerene na širenje klabing kulture u Banjaluci u vidu “ogranka” Sobe koji smo prozvale Crvenom sobom (CS). CS žurke se zalažu za prepoznavanje ključne uloge noćnog života u oblikovanju urbanih zbivanja nudeći prostor za kreativni razvoj, eksperimentisanje i kulturnu aktivaciju pojedinki/ca i zajednica. Za razliku od krovne inicijative Soba koja je zamišljena kao fiksni prostor, Crvena soba je “putujući događaj” koji nije nužno vezan za jedno mjesto, grad ni državu. Možemo reći da CS sprovodi afirmativne akcije jer su nam u fokusu marginalizovane grupe na sceni (žene i kvir osobe) kao i promocija i emancipacija novih lica bez dugogodišnjeg iskustva.

Do sada, Crvena soba je organizovala tri žurke u Banjaluci koje su podržali Banjalučki socijalni centar (BASOC) i DKC Incel tako što su drugarski ustupili svoj prostor na korištenje. Za naredni period u planu je uvođenje dijaloga u sadržaje koje nudi Soba, prvenstveno u formi Artist talka, a kasnije i u nekim drugim oblicima. Kao i žurke, Artist talk će se sastojati od niza događaja vezanih za različite discipline u umjetnosti.

Važno vam je da Crvena soba bude prostor i platforma koja se bori protiv osjećaja nesigurnosti i nepripadnosti. Na koje načine se trudite da Crvena soba bude siguran i inkluzivan prostor?

Postoje sigurnosne procedure koje su obavezni dio događaja kao što je žurka, a to su security, prisustvo redara i redarki kojima se u svakom momentu možete obratiti u slučaju problema ili potrebne informacije. Pored toga, Soba svakodnevno promišlja o novim mehanizmima i postupcima u stvaranju sigurnijeg prostora za sve. Jedan od njih je obraćanje zajednici preko društvene mreže Instagram u vidu niza postova, kao i postera istog sadržaja koje instaliramo unutar prostora u kojem se održava žurka. Prateći utvrđene standarde i prakse koje se provode u kulturno razvijenijim okruženjima, težile smo pismenim putem iskomunicirati šta uopšte znači siguran prostor, kakva ponašanja su dobrodošla i kad postaje naša odgovornost da povučemo granice i reagujemo. Istaknule bismo i edukativni aspekt ovakvog obraćanja u vidu savjeta i smjernica za podizanje svijesti o bitnim pitanjima i građanskim dužnostima. Cilj nam je osvajanje prostora te da proširimo i ujedinimo kritičku masu Banjaluke koja je senzibilna po pitanju osjetljivih grupa.

Foto: Dalibor Danilović

Među svojim prioritetima navodite horizontalni model povezivanja nasuprot vertikalnom, krutom i hijerarhizovanom? Šta bi to značilo kroz umrežavanje i djelovanje u praksi?

Model koji još uvijek preovladava u našem okruženju je karakterističan za 20. vijek (doba modernizma) gdje je očigledan tradicionalno-patrijarhalni pristup u povezivanju – hijerarhija unutar koje je institucija na vrhu i samo ona je ta koja može nešto da bira, nagradi i reprezentuje. Možemo reći da služi kao nekakav sakralni prostor za neprestanu reprodukciju društvenih odnosa kakvi jesu (represivni), dok su sve ostale struje negdje sa strane i čekaju na odobrenje. Logika 21. vijeka s druge strane zahtijeva novi horizontalni model povezivanja koji je fleksibilan, otvoren i promjenjiv model prilagođen savremenom postinternetskom umreženom svijetu u kojem živimo.
To bi u praksi značilo da on zaobilazi centralističko uređenje, pristupačan je i potiče inkluzivnost (pogotovo neafirmisanih) umjetnica i umjetnika, teoretičara i teoretičarki, kritičarki i kritičara, muzičara i muzičarki, pojedinki i pojedinaca i grupa. Može da uključi i institucije kao jedne od aktera ali i da funkcioniše bez njih – u ovakvom poretku su lišene privilegovane pozicije.

Budući da je Soba još uvijek platforma u začetcima, kroz različite fundraising žurke i događaje se prikupljaju sredstva, koji su trenutno resursi nužni za daljni rad i ostvarivanje inicijalnih ideja i potencijala? Na koji način možemo pomoći i sudjelovati?

Fundraising aspekt CS žurki je osmišljen radi finansiranja događaja i inicijative od same zajednice koja ih recipira. Na taj način stvaramo osjećaj pripadnosti i potičemo doprinos sadržaju koji nam je svima potreban. Prikupljena sredstva od prethodne žurke se koriste za sljedeću i pokrivaju sve njene nužne segmente kao što su: security, DJ oprema, ozvučenje i svjetla, materijale za oglašavanje i simbolične honorare za sve koji/e učestvuju u kreiranju eventa a to su: DJ-ane i DJ-evi, VJ-ing umjetnice i umjetnici, fotografi/kinje, video dizajneri/ice i na kraju za pokrivanje putnih troškova i smještaja naših gošći i gostiju. U dva navrata dobile smo podršku u vidu donacija od Helsinškog parlamenta građana Banjaluka i od Centra za mlade Kvart Prijedor, koje su nam bile dosta značajne. Pored takvog vida podrške uvijek možete sudjelovati u vidu doprinosa kroz saradnju, dijeljenjem znanja, iskustava, kritika i savjeta i naravno širenjem priče koju Soba donosi. Ako želite da detaljnije popričamo o vašim idejama, otvorene smo da nas kontaktirate preko maila [email protected] ili u DM Instagram profila @soba.crvenasoba.

Koliko vam je bitno propitivanje rodnih normi i queer pristup kroz različite umjetničke medije i teoriju?

Problematika rodnih normi, heteronormi, kvir i feministički pristup itd. su sigurno teme koje će se provlačiti u budućim programima Sobe, uz pomoć progresivnog kadra ljudi koji se njima bave. Naše primarno polje jeste sfera umjetnosti u kontekstu preispitivanja istorije, teorije, prakse, istraživanja strategija povezivanja sa drugim disciplinama i egzistencijalna pitanja. S obzirom na to i s obzirom na aktivistički pravac koji je neminovan u našim aktivnostima, postavljamo se u poziciju u kojoj smo politički aktivna inicijativa koja niti može niti želi ikog da isključuje. Na nama je da obezbijedimo sigurniji prostor za djelovanje i saradnju i da procijenimo da li je sadržaj koji subjekt ili grupa donosi preko platforme Soba značajan za širu zajednicu i u duhu antifašizma.

Imate li možda da nam najavite? Šta da očekujemo uskoro od Sobe?

Osim prethodno navedenih planova, za sada nema novih najava. Svakako vas pozivamo da zapratite naš Instagram profil za sva obavještenja iz prve ruke, razmjenu i super druženja. Radoznale smo da istražimo šta sve imaju da ponude ljudi koji se nečim bave u našem okruženju.

*Ispred inicijative SOBA su razgovarale:
Maja Crnogorac
Lana Prerad
Milena Ivić

Članak je objavljen uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj članka isključiva je odgovornost Sarajevskog otvorenog centra i nužno ne odražava stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!