Šta zakon o životnim zajednicama osoba istog spola donosi istospolnim parovima?

12Piše: Liam Isić

Životna zajednica osoba istog spola je zakonom reguliran odnos između dvoje ljudi, koji osigurava pravnu zaštitu istospolnom paru unutar jedne države. Ova vrsta zajednice nije isto što i brak. Istospolne zajednice nisu pravno prepoznate u svim državama svijeta, tako da nisu validne u zemljama koje nisu pravno uredile ovo pitanje – poput Bosne i Hercegovine. Stoga životna zajednica osoba istog spola predstavlja alternativu za istospolne parove u državama u kojima nije dozvoljeno sklapanje braka između osoba istog spola.

L.F. je lezbijka koja živi u BiH, i rekla nam je više o tome kako je biti u istospolnoj vezi u državi koja ne priznaje registrovana partnerstva istospolnih partnera. Ona kaže: “Istospolni parovi postoje. Živimo zajedno, činimo domaćinstvo i zajednicu. Da bismo izbjegli_e nejednak tretman, odnosno diskriminaciju prema građanima_kama BiH koji_e žive u istospolnim partnerstvima, potrebno je pravno regulisati pitanja kao što su nasljeđivanje penzije, socijalna podrška, zajedničko zdravstveno osiguranje, porezne olakšice u slučaju nezaposlenosti jedne osobe, podjela zajedničke imovine koju smo stekli_e u sklopu porodičnog života, nasljeđivanje imovine nakon smrti jednog_e partnera_ice, zaštita imovine u slučaju prekida zajednice i mnoga druga pitanja. Trenutno živimo u strahu za naše partnere_ice. Moj najveći strah je da u slučaju da moja partnerica završi u bolnici neću biti u mogućnosti da budem uz nju. Postoje i drugi strahovi koji proizlaze iz toga što država pravno ne prepoznaje naše zajednice.”

Na osnovu modela zakona o životnim zajednicama osoba istog spola, kojeg je 2016. godine predstavio Sarajevski otvoreni centar, istospolno partnerstvo predstavlja zakonom uređenu zajednicu porodičnog života dva punoljetna lica istog spola, koja nisu u braku, vanbračnoj zajednici ili životnoj zajednici sa drugom osobom, te koja su sklopila životnu zajednicu pred nadležnim organom u skladu s odredbama ovog zakona. Sarajevski otvoreni centar ovaj model predstavit će radnoj grupi i zagovarati za njegovo usvajanje.

Odluka Vlade FBiH da oformi radnu grupu za izradu Zakona o prepoznavanju životnih zajednica osoba istog spola ne smije biti prvi i zadnji korak. Jako je bitno da nakon formiranja radne grupe dođe i do izrade ovog zakona. U razgovoru s pravnikom Darkom Pandurevićem rečeno nam je da omogućavanje sklapanja registrovanih partnerstava, koja bi po socijalnim i ekonomskim pravima bila u velikoj mjeri izjednačena sa brakom između heteroseksualnih parova, za istospolne parove u praksi ne znači ništa drugo nego usklađivanja prava i pravnog sistema sa realnim stanjem. “Ovdje se, dakle, ne radi o oduzimanju ili narušavanju prava bilo kojoj drugoj grupi, već o čistoj eliminaciji diskriminacije prema LGBT osobama i omogućavanju da svi građani_ke BiH uživaju jednaka, gore spomenuta, prava i slobode bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet”, objasnio je Pandurević za LGBTI.ba.

Koja prava ovaj model veže za životne zajednice osoba istog spola?

Ovim modelom uređuje se da zajednicu života sklapaju saglasnom izjavom dvije osobe istog spola pred matičarem/kom gdje daju svoj pristanak za sklapanje zajednice. Model propisuje i obavezu partnera da se uzajamno izdržavaju, i da u slučaju raskida zajednice dijele zajedničku imovinu. Zajedničkom imovinom smatra se ona imovina stečena nakon što je sklopljeno istospolno partnerstvo i ona se nasljeđuje na isti način kao i u bračnoj zajednici – partner_ka osobe koja je preminula ima pravo da naslijedi tu imovinu. Imovina koju je partner_ka stekao_la prije sklapanja istospolnog partnerstva ostaje njegova_njena lična imovina, odnosno – ta imovina se ne dijeli.

Prema predloženom modelu životni partneri_ce bi uživali_e ista prava, obaveze ili olakšice koje vrijede i za bračne partnere u pristupu pravima iz socijalnog i zdravstvenog osiguranja i zaštite. Mogli bi biti informisani o bolesti i zdravstvenom stanju partnera, donositi odluke o toku liječenja, posjećivati ga_nju u bolnici i biti uz njega_nju. Mogli bi svog nezaposlenog partnera_ku osigurati zdravstveno, a u slučaju smrti mogli bi naslijediti penziju jedan drugog_jedna druge, jednako kao i heteroseksualni parovi.

Čak i u slučaju poremećenih partnerskih odnosa, nasilja u porodici ili ako im je zbog drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška, istospolni partneri imali bi pristup socijalnim servisima podrške i pomoći jednako kao bračni i vanbračni partneri u FBiH.

Detaljne informacije o ostalim stavkama modela ovog zakona moguće je pronaći u publikaciji Sarajevskog otvorenog centra Izvan zakona: Pravna regulacija životnih zajednica parova istog spola u Bosni i Hercegovini.

Zašto je Bosna i Hercegovina dužna da regulira istospolna partnerstva?

Nepostojanje zakonske regulative za istospolne zajednice predstavlja kršenje člana 8. Europske konvencije – pravo na privatni i porodični život. Obzirom da se Bosna i Hercegovina Ustavom obavezala na direktnu primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, koja ima pravnu snagu iznad svih ostalih zakona, ovakva praksa predstavlja kršenje samog Ustava. Također, sama inicijativa za formiranje radne grupe podnijeta je upravo radi istospolnih parova iz BiH koji su tražili da se njihove zajednice života koje su sklopljene u inostranstvu upišu u matične knjige u FBiH. Državljani_ke BiH koji_e žive u istospolnim partnerstvima tražili_e su svoja prava i Vlada FBiH učinila je prvi korak u smjeru pravne zaštite njihovih porodica.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!