Stavovi zastupnika_ca Skupštine Kantona Sarajevo o pravima LGBT populacije: “LGBT teme je potrebno aktuelizirati”

skupstina-ks1 - faktor.baPiše: Jadranka Ćuzulan
Foto: Faktor.ba, Vijesti.ba, Edin Forto Facebook page

Kontaktirali smo zastupnike_ce iz stranaka koje imaju većinu u Skupštini Kantona Sarajevo (Stranka demokratske akcije – SDA, Demokratska fronta – DF, Savez za bolju budućnost – SBB, Naša stranka – NS) sa željom da saznamo koji je stav njihovih stranaka o LGBT populaciji, čija je dužnost da se društvo senzibiliše o pravima LGBT osoba, koliko se govori o LGBT pravima i zašto sudovi i tužilaštva ne procesuiraju slučajeve diskriminacije i napada na LGBT osobe.

Dino Konaković iz Stranke demokratske akcije i Bibija Kerla iz Demokratske fronte nisu odgovorili na naša pitanja, nakon nekoliko pokušaja da ih kontaktiramo. Na naše upite odgovorili su Edin Forto iz Naše stranke i Ana Babić iz Stranke za bolju budućnost.

ana_babic_sbb_1_248993013 - vijesti.baAna Babić smatra da njezina stranka zastupa “pravo svih da budu jednaki i slobodni, bez obzira kojem narodu ili manjinskoj skupini pripadaju”, te smatra da “ne samo LGBT populacija, već svaki pojedinac ima pravo na svoju opredijeljenost, intimu i nitko nema pravo da mu to ospori”. Edin Forto navodi da njegova stranka “pitanja diskriminacije LGBT populacije gleda kroz prizmu ljudskih prava”, te dodaje: “Kao socijalno-liberalna stranka, mi u potpunosti zastupamo izjednačavanje prava svih građana i građanki bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodnu pripadnost”.

Mišljenja su da zagovaranje LGBT prava ne bi trebalo ostati isključiva zadaća civilnog sektora u BiH. Ana Babić naglašava: “Ne samo političari, već i svi javni djelatnici i osobe iz javnog života mogu doprinijeti što boljoj asimilaciji LGBT osoba u društvu, na način da kroz svoje djelovanje i kroz sljedbenike koje svaka javna osoba ima što više utječu na podizanje svijesti o ravnopravnosti svih seksualnih manjina.”

edin fortoSmatraju da se o pravima LGBT populacije još uvijek premalo govori. Edin Forto smatra da su LGBT prava još uvijek tabu tema.“Ako se sjetimo frke koja se digla oko održavanja Queer festivala prije nekoliko godina, možemo se prisjetiti da čak ni lijevo orijentirane građanske stranke nisu željele dati javnu i bezrezervnu podršku organizatorima, kao ni osuditi napadače. Imajući ovo u vidu, aktueliziranje LGBT tema je glavni zadatak, jer dug je put do postizanja tolerantnijeg okruženja u BiH.” Ana Babić je mišljenja da se pomaci vide, bar u percepciji javnosti: “Utjecaj medija i podizanje društvene svijesti doprinose tome da ljudi LGBT osobe posmatraju sa sve više prihvatanja i tolerancije. Naravno, daleko smo mi od Evrope i svijeta u tom pogledu.”

Kada je riječ o sporom procesuiranju slučajeva diskriminacije i napada na LGBT osobe, Ana Babić smatra da sudove i tužilaštva treba educirati o pravima LGBT osoba, premda je mišljenja da naše sudstvo brani sve članove_ice našeg društva sa istim zalaganjem. Edin Forto izražava stav da je neprocesuiranje slučajeva koji se odnose na LGBT populaciju simptom neažurne sudske prakse u cjelini. “Tužilaštvo i sud sporo reaguju na veliku većinu slučajeva, bilo da se radi o privrednom kriminalu, korupciji ili teškim krivičnim djelima. Mislim da je sporost sudova kod procesuiranja fizičkih napada na LGBT populaciju dio šireg problema sudske grane vlasti.”

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!