Stvarne promjene za LGBT osobe nisu moguće bez podrške vlasti

16. 12. 2014

bilboardSarajevski otvoreni centar je prošle sedmice nizom aktivnosti obilježio 66. godišnjicu donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Obilježavanjem potpisivanja ovog historijskog dokumenta, Sarajevski otvoreni centar nastavlja da promoviše principe koje Deklaracija sadrži, te ukazuje da univerzalnost, jednakost i nedjeljivost ljudskih prava, kada su u pitanju LGBT osobe, ne smiju biti samo teoretski niti apstraktni principi, već ih država mora primjenjivati u praksi. U nizu aktivnosti koje su organizovane od 1. do 18. decembra, izdvajamo par akcija:

Video, nastao u saradnji sa partnerskom organizacijom Fondacijom Mediacentar, prikazuje kakve su posljedice nasilja prema osobama koje su bile dovoljno hrabre da uživaju jedno od osnovnih ljudskih prava: slobodu i pravo na okupljanje, te zašto je neophodno da država zauzme odlučan stav u borbi protiv nasilja, i ne propusti da djeluje u zaštiti ovog prava.

U Tuzli, Mostaru, Sarajevu, Prijedoru i Banjaluci, LGBT aktivisti_kinje su kroz ulične akcije i podjelu materijala sa snažnim porukama skrenuli pažnju na kršenja ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, u saradnji sa partnerskim organizacijama Fondacijom Heinrich Boell, Ured u BiH i Fondacijom Cure, postavljeni su bilbordi čiji je cilj podizanje svijesti o problemima koje uzrokuju netolerancija, diskriminacija i homofobija.

U saradnji s Fondacijom Mediacentar, Sarajevski otvoreni centar je organizovao i prvu LGBT konferenciju u Republici Srpskoj pod nazivom “Uticaj EU integracija na poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba”. Jedan od zaključaka konferencije jeste da su fizičko, psihičko, pogotovo online nasilje, i govor mržnje kojem su LGBT osobe česta meta, diskriminacija u svim oblastima društvenog života, posebno na radnom mjestu i u sferi obrazovanja još uvijek bazični i tek na početku liste razloga koji LGBT osobe u našem društvu sprečavaju da budu njeni ravnopravni_e građani_ke. Uloga države je jasna: da bez predrasuda štiti prava svih njenih građana_ki, da se pobrine da svi mogu uživati prava, bez obzira na drugačiju seksualnu orijentaciju, rodni identitet i rodno izražavanje, te isporuči pravdu svim žrtvama nasilja i diskriminacije, uključujući i lezbejke, gej muškarce, biseksualne i transrodne osobe.

Na Federalnoj televiziji, u četvrtak. 18. decembra. u terminu 20:25, bit će prikazan i film Dijete moje, koji govori o ličnim pričama roditelja LGBT djece i udruženju LISTAG (Udruženje porodica LGBT osoba u Istanbulu), o procesu coming outa kroz koji prolaze LGBT djeca, ali i njihovi roditelji.

Sarajevski otvoreni centar će i dalje nastaviti raditi na podizanju svijesti šire javnosti o problemima, prevashodno o nasilju i diskriminaciji s kojima su LGBT osobe svakodnevno suočene, ali još uvijek ne i dovoljno osnažene da se s njom mogu samostalno nositi ili boriti. Stoga, zakonska je zaštita nužna, ali deklarativno prihvaćeni principi ljudskih prava i doneseni zakoni moraju biti praćeni i radom na i usvajanjem realnih i pozitivnih mjera za promicanje i poštivanje ljudskih prava LGBT osoba, kako bi LGBT osobe mogle javno obznaniti svoju seksualnu orijentaciju i rodni identitet bez straha, kao preduslov uživanja u ljudskim pravima i stvaranja tolerantnijeg bosanskohercegovačkog društva.

U nastavku pogledajte video i nekoliko fotografija!

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!