Švedska će isplatiti nadoknadu transrodnim žrtvama prinudne sterilizacije

30. 03. 2017

Izvor: GayEcho

Švedska će isplatiti nadoknadu transrodnim žrtvama koje su tokom postupka promjene spola bile prinuđene na sterilizaciju.

Švedska vlada će predložiti nacrt zakona o nadoknadi od 225.000 kruna (skoro 24.000 Eura) za osobe koje su zakonski morale da budu sterilizirane zbog promjene spola, rekao je ministar zdravlja Gabriel Vikstrom.

Zakon je od 1972. do 2013. godine predviđao da svaka osoba koja želi da promijeni spol mora da bude sterilizirana.

“Vlada želi da se distancira od te vrste vizije društva jer vlada smatra da je to pogrešno”, rekao je Vikstrom.

Oko 150 transrodnih Šveđana/ki je 2013. godine zatražilo nadoknadu od oko pet miliona Eura, odnosno oko 34.000 Eura po osobi, kao i zvanično izvinjenje države za taj postupak.

Prema statističkim podacima, 865 osoba je zatražilo zvanično promjenu spola od 1971. do 2011. godine, a oko 500 je sprovelo tu proceduru.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!