Transrodnost je zvanično skinuta sa liste mentalnih bolesti u priručniku za međunarodne klasifikacije bolesti

20. 06. 2018

Izvor: Transserbia.org

U novom izdanju priručnika za međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-11), koje je objavljeno u ponedjeljak, 18. juna, transrodnost se više ne smatra mentalnom bolešću.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), koja izdaje ovaj priručnik, predstavila je zvaničnu online verziju. Ova objava ne znači i kraj procesa ICD-11, već početak jedne nove faze, koja je fokusirana na implementaciju i utvrđivanje na nivou zemalja. Nova verzija klasifikacije bolesti bit će predstavljena na zasjedanju Svjetske zdravstvene organizacije u maju 2019. godine.

Kako se i očekivalo, sve kategorije u vezi sa transrodnošću izbrisane su iz poglavlja klasifikacije o mentalnim i bihejvioralnim poremećajima. U isto vrijeme, uvedene su nove kategorije u vezi sa transrodnošću: rodna nekongruentnost u adolescenciji i odraslom dobu i rodna nekongruentnost u djetinjstvu. Ove kategorije se sada nalaze na novom mjestu, a to je Poglavlje 17, Stanja u vezi sa spolnim zdravljem.

Stoga, Svjetska zdravstvena organizacija donosi odluku da biti trans* ili rodno različita osoba ne znači da osoba pati od mentalnog poremećaja. Danas se završava jedna sramna historija patologizovanja, institucionalizovanja, “konverzije” i sterilizacije.

Aktivizam i borba za depatologizaciju trans* i rodno različitih života je daleko od završene priče.

  • Posvećeno i organizovano zagovaranje i aktivizam bit će neophodni više nego ikada prije, kako bismo obezbijedili efikasnu implementaciju na nivou zemalja, da bismo uklonili patologizujuće zakone dok se istovremeno borimo za potpuni pristup zakonskom priznanju roda i rodno afirmativnoj zdravstvenoj zaštiti.
  • Rodna nekongruentnost mora se razmotriti i zamijeniti što prije kategorijom koja je istovremeno korisna, ali i uklanja normativan i otuđujući sadržaj.
  • Rodna nekongruentnost u djetinjstvu mora biti uklonjena iz ICD-11, i to putem nacionalne, regionalne i međunarodne mobilizacije koja se zalaže za depatologizovanje rodne različitosti u djetinjstvu u potpunosti i zauvijek.
  • Trans i rodno različita depatologizacija u ICD-11 moraju biti praćene hrabrom reafirmacijom našeg krajnjeg cilja: potpuna depatologizacija zasnovana na ljudskim pravima i posebno na univerzalnom pristupu zdravstvenoj njezi.
  • Mnoge osobe širom svijeta patile su i pate zbog posljedica patologizovanja. Kao bilo koja druga žrtva kršenja ljudskih prava, one imaju pravo na istinu, rehabilitovanje i reparacije.

Saopštenje potpisuju sljedeće organizacije: GATE, AKAHATA, TGEU, APTN, ILGA, Post-Soviet Trans* Coalition, Iranti.org, STP International Campaign Stop Trans Pathologization.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!