Trening u Sarajevu “Rodna raznolikost i ravnopravnost u radu organizacija civilnog društva”

18. 10. 2013

gender-diversityU okviru projekta Gender Diversity Sarajevski otvoreni centar, u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Böll, Vas poziva na trening pod nazivom Rodna raznolikost i ravnopravnostu radu organizacija civilnog društva.

Ovaj trening je prvenstveno namjenjen organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini, čija primarna djelatnost nije rodna ravnopravnost i koncipiran je kao trening u dva modula od po dva dana koji će biti održani u novembru 2013. godine.

Opšti cilj ovog treninga je senzibiliziranje onih organizacija civilnog društva kojima rodna ravnopravnost nije primarna djelatnost, o značaju i metodama uključivanja aspekata rodne ravnopravnosti u rad organizacija, kako u odnosu na aktivnosti i programe koji su usmjereni na korisnike/ce usluga organizacija, tako i u odnosu na unutrašnju ustrojenost i funkcionisanje samih organizacija.

Učesnici/ce ovog treninga će imati priliku da tokom prvog dvodnevnog modula treninga saznaju više o konceptima spola, roda, rodne ravnopravnosti i rodne raznolikosti, kao i o metodologijama uključivanja aspekata rodne ravnopravnosti na svim nivoima rada organizacija (gender mainstreaming). Tokom drugog dvodnevnog modula, učesnici/ce će na primjerima koji su relevantni za njihove neposredne djelatnosti, imati priliku da se upoznaju sa mogućim načinima prepoznavanja i evaluiranja potreba muškaraca i žena, kao i formulisanjem budućih projektnih ideja i aktivnosti. Osim ovoga, u drugom modulu, učesnici/ce će se upoznati i sa načinom procjenjivanja uključenosti rodnih aspekata u funkcionisanje njihovih organizacija, uz formulisanje plana budućih mjera za unapređenje postojećeg stanja.

Mjesto održavanja: Sarajevo

Datum održavanja: Prvi modul – 13. i 14. novembar

Drugi modul – 28. i 29. novembar

Procedura prijave: Zainteresirani/e trebaju dostaviti popunjeni prijavni formular, koji se nalazi u prilogu ovog poziva, najkasnije do 25.10.2013. godine na e-mail: [email protected]

Program treninga možete preuzeti ovdje.

*Program je podložan manjim promjenama od strane organizatora

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!