U aprilu u skupštinskoj proceduri Model zakona o registrovanim istospolnim zajednicama u Republici Srbiji

19. 03. 2013

ljubav je zakon banner2010. godine Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava iz Republike Srbije – angažirala je tim pravnih eksperata i ekspertkinja koji su započeli izradu teksta zakona o registrovanim istopolnim zajednicama. Njihov rad realizovan je 2013. godine, kada je u saradnji partnerskih organizacija Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS), Labrisa i AIRE Centra izrađen Model zakona o registrovanim istospolnim zajednicama.

Na izradi Modela zakona bili su angažovani Saša Gajin i Tanja Drobnjak i Violeta Kočić Mitaček, kao pravne konsultantkinje, zajedno sa Draganom Vučković, Marijom Savić i Jovankom Todorović Savović, aktivistkinjama Labrisa i uz konsultantsku pomoć eksperata_ica AIRE Centra iz Londona i to Adam Weiss, Biljana Braithwaite i Ema Fenelon.

Kao što je u predgovoru ovog Modela i naglašeno, namjera autora bila je da on kao početni radni materijal bude osnova za daljnju javnu diskusiju, te na osnovu kojeg mogu sa ostalim organizacijama koje se bave LGBT ljudskim pravima sarađivati na iznalaženju adekvatnijih normativnih rješenja, a cilj njegove izrade bio je otvaranje dijaloga o budućim zakonskim rješenjima vezanim za obezbjeđivanje pune jednakosti LGBT zajednice u uživanju prava vezanih za bračne i porodične odnose.

Model zakona sadrži i prikaz pravne regulacije istospolnih brakova, registrovanih partnerstava, kao i neregistrovane istospolne zajednice u uporednom i međunarodnom pravu koji ističe najbolje prakse zemalja u svijetu i regionu, te i sam prijedlog teksta Zakona o registrovanim istospolnim zajednicama koji je u potpunosti obuhvatio sva prava i obaveze koji nastaju i proizlaze iz zajednice života dvije osobe kao što su pravo na izdržavanje, zaštitu od nasilja u porodici, pravo nasljeđivanja, pravo da partner_ica bude smatran_a članom porodice u slučaju bolesti drugog partnera_ice, tj. regulišu sve ono što je inače regulisano i spada u regulativu braka u heteroseksualnim odnosima, a do sada nije bilo pravno priznato homoseksualnim zajednicama.

Model zakona o registrovanim istospolnim zajednicama prvo je predstavljen LGBT zajednici i organizacijama, kao i ostalim ljudskopravaškim organizacijama, promovisan je javnosti u okviru Labrisove kampanje Ljubav je zakon i očekuje se da će u skupštinsku proceduru ući u aprilu 2013. godine.

Redakcija portala

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!