U Austriji zvanično uveden treći spol

02. 07. 2018

Izvor i foto: GayEcho

U Austriji će ubuduće ljudi koji smatraju da nisu ni muškog ni ženskog spola u zvanična dokumenta moći da upišu novi spolni identitet, ali je još otvoreno pitanje koji će se naziv koristiti za “treći” spol.

Ustavni sud Austrije donio je odluku da osobe čiji spol nije jasno muški ili ženski imaju pravo na odgovarajući upis u registar građana i građanki.

Odluka najviše sudske instance se zasniva na Članu 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja zahtijeva poštovanje privatnog i porodičnog života, u šta spada i zaštita identiteta, individualnosti i integriteta ličnosti, tako i polnog identiteta.

Sud je ustanovio da pravo na individualni spolni identitet obuhvata da svi ljudi moraju da prihvate samo one opise spola kroz državna pravila koji odgovaraju njihovom spolnom identitetu.

Što se naziva trećeg spola tiče, Ustavni sud se nije o tome izjašnjavao, a u upotrebi su do sada bili “divers” i “inter”.

Komisija za bioetiku pri kancelariji kancelara Austrije već je izradila svoje prijedloge.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!