U Crnoj Gori osnovana asocijacija trans, interpolnih i rodno varijantnih osoba “Spektra”

04. 04. 2017

Osnovana je prva organizacija trans, interpolnih i rodno varijantnih (TIRV) osoba u Crnoj Gori „Spektra“.

Osnovali su je članovi/ice trans aktivističke grupe „Transovci“ koja djeluje u okviru organizacije „Queer Montenegro“ tokom održavanja „Transpozijuma IV“, regionalnog događaja koji okuplja trans, inter i rodno varijantne osobe.

Ideja za osnivanje organizacije TIRV osoba „Spektra“, nastala je iz potrebe da trans, inter i rodno varijantne osobe aktivno učestvuju u zalaganju za ljudska prava, te daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta života TIRV osoba, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i internacionalnom nivou, stoji u saopštenju Spektre i Queer Montenegra.

Njihov rad počeo je simbolično za vrijeme obilježavanja Međunarodnog dana vidljivosti transrodnih osoba. Svoje prve aktivnosti „Spektra“ je započela akcijom „Rod je spektar boja“ koja ima za cilj podizanje vidljivosti trans osoba i pokretanje diskusije o samom poimanju roda, kroz niz edukativnih i informativnih poruka distribuiranih ulicama Podgorice.

„Spektra“ je osnovana sa vizijom stvaranja društva u kojem sve osobe imaju jednak tretman i garantovana osnovna ljudska prava, te u kojem su svi naši identiteti i tijela poštovani, a sve naše razlike slavljene.

Glavni ciljevi organizacije su zaštita i promocija ljudskih prava trans, inter i rodno varijantnih osoba, izgradnja kapaciteta TIRV zajednice, jačanje vidljivosti TIRV osoba u javnom prostoru, podizanje svijesti o TIRV temama, edukacija na temu roda, rodnog i polnog identiteta, kao i tjelesnih karakteristika, pružanje servisa besplatne psihosocijalne, pravne i vršnjačke podrške TIRV osobama, organizovanje kulturnih događaja koji imaju za cilj propitivanje pola i roda i drugih manifestacija.

Za Queer Montenegro kao organizaciju posvećenu izgradnji LGBTIQ pokreta osnivanje organizacije „Spektra“ predstavlja ostvarenje jednog od glavnih ciljeva izgradnje kapaciteta i osnaživanja pojedinačnih identiteta unutar LGBTIQ zajednice, navodi se u saopštenju.

Osnivanje organizacije „Spektra“ rezultat je višegodišnjeg rada Queer Montenegra i aktivističke grupe trans, inter i rodno varijantnih osoba iz Crne Gore usmjerenog ka osnaživanju ove zajednice, izgradnji kapaciteta za samostalno aktivističko djelovanje i ohrabrivanje članova/ica ove zajednice da aktivno učestvuju u svim procesima koji se tiču njihovih ljudskih prava direktno, samostalno i javno vidljivo.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!