U Kriterionu promovisana analiza rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u BiH

23. 10. 2013

brojeviU prostorijama Art kina Kriteron, jučer 22.10.2013, upriličena je promocija publikacije Brojevi koji ravnopravnost znače – analize rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Publikaciju koja je nastala kao rezultat saradnje Sarajevskog otvorenog centra i Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, predstavili su Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra, Alma Midžić, saradnica na istraživanju i Jasmina Čaušević, autorica analize.

Sarajevski otvoreni centar je od februara do jula 2013. godine radio na istraživanju problema i potreba LGBT zajednice u BiH čiji je inicijalni cilj bio mapirati stvarne probleme i procijeniti konkretne potrebe LGBT osoba u BiH kako bi se moglo, argumentirajući preciznim podacima, raditi na rješavanju tih problema kroz konkretni rad sa institucijama, putem zagovaranja, edukacije, sastanaka i savjetovanja. Ovim istraživanjem je obuhvaćeno 545 osoba, starosti od 54 do 15 godina, koje su odgovarale na pitanja iz različitih oblasti života.

brojevi01Alma Midžić, saradnica na istraživanju, prenijela je svoja iskustva i utiske koje je stekla u toku istraživanja na terenu, pa je tako objasnila kako je nailazila na probleme tokom prikupljanja podataka isključivo zato jer je mali broj ljudi pristao dati svoje podatke navodeći strah kao glavni razlog, dok je situacija prilikom prikupljanja podataka putem online kanala tekla bez većih poteškoća. Tokom istraživanja došla je do podatka da je najveći problem LGBT zajednice u manjim mjestima nedovoljno aktivan društveni život, jer nemaju mjesta na kojima bi se sastajali, upoznavali, družili.

Autorica analize, Jasmina Čaušević naglasila je da je ovo istraživanje pored ispunjavanja svog osnovnog cilja – da se istraže i mapiraju konkretni problemi i potrebe LGBT osoba u BiH, te dobivanje konkretnih podataka koji se mogu iskoristit prilikom zagovaranja i lobiranja u institucijama – iznjedrilo i bazu kvantitativnih i kvalitativnih podataka koji predstavljaju temelje za dalja i detaljnija istraživanja o potrebama i problemima LGBT zajednice u BiH.

Osim istraživanja potreba i problema s kojima se susreću LGBT osobe u BiH, ovim istraživanjem je obuhvaćena i politčka participacija LGBT zajednice u našoj zemlji, i po riječima Saše Gavrića, ovi podaci se mogu iskoristiti u daljim istraživanjem o tome koliko političke stranke zaista rade na stvarnom promicanju prava LGBT osoba u BiH, i kako se u svom daljem radu mogu usmjeriti ka proaktivnom djelovanju i zagovaranju njihovih prava.

Piše Emina Velagić

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!