VIDEO: LGBTIQ osobe kao migranti višestruko ranjive

Situacija sa ljudima u pokretu je sve teža i teža. Dehumanizacija, rasizam i nasilje je postala svakodnevnica. Vladajuće strukture slijepo gledaju na patnje naših novih sugrađana/ki.

LGBTIQ osobe koje su dio puta migracija se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom i nasiljem. Od strane društva dobijaju neprihvatanje, u kampovima od strane drugih osoba u pokretu, najblaže rečeno dobijaju predrasude, a nerijetko psihičko i fizičko zlostavljanje zbog njihove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Pomoć međunarodnih organizacija koje vode kampove je deklarativna i nedovoljno angažovana.

U kratkom video prilogu pogledajte sa kojim se to problemima susreću na svom putu za bolju budućnost i bolji život.

 

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!