Vijeće za ljudska prava UN-a usvojilo neinkluzivnu rezoluciju o zaštiti porodice

01. 07. 2014

Family=FamilyUN-ovo Vijeće za ljudska prava je u četvrtak, 26. juna, usvojilo rezoluciju o zaštiti porodice. Ovom rezolucijom se visokog komesara za ljudska prava poziva da napravi izvještaj o statusu porodice te se traži diskusija o “pitanju zaštite porodice” na septembarskom sastanku. Rezolucija je predložena od strane 13 zemalja, uključujući Kinu, Egipat, Rusiju i Ugandu, a pronašla je podršku 26 zemalja, dok je 14 zemalja glasalo protiv.

Obzirom da rezolucija ne definiše “porodicu”, referenca na “jedini oblik porodice” se može koristiti kao presedan za protivljenje pravima istospolnih parova, samohranih roditelja te drugih oblika porodičnih zajednica u budućim UN pregovorima.

O amandmanu Čilea, Urugvaja, Irske i Francuske, koji podvlači da u “različitim kulturnim, političkim i društvenim sistemima postoje različiti oblici porodica”, nije se diskutiralo nakon što je Rusija uložila prigovor protiv rasprave koji je usvojen većinom.

Zastupnica Evropskog parlamenta Ulrike Lunacek, kopredsjednica LGBT Integrupe, rekla je: “Šokirana sam taktikom koju koristi Rusija zajedno sa još 21 vladom drugih zemalja kako bi izbjegla diskusiju o diverzitetu oblika porodice. Na veoma sraman način su iskoristili proceduralni potez kako bi izbjegli diskusiju o sadržaju. Govoriti o porodici bez prepoznavanja postojanja više tipova porodica znači skrenuti pogled od stvarnosti u kojoj porodice postoje u svim oblicima.”

Još jedna zastupnica Evropskog parlamenta, Sirpa Pietikäinen, potpredsjednica LGBT Intergrupe, izjavila je: “Užasavajuće je da je Vijeće za ljudska prava, koje treba biti zabrinuto za ljudska prava individua, usvojilo ovu rezoluciju. Slučajna većina država ne bi smjela definirati šta jeste a šta nije porodica. Pozivam sve države da poštuju, zaštite i ispune ljudska prava svih individua koje su dio različitih tipova porodica, uključujući i porodice istospolnih parova.”

Izvor: LGBT Intergrupa Evropskog parlamenta

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!