Zločin iz mržnje uskoro u Krivičnom zakonu Federacije BiH!

29. 07. 2013

Parlament FBiH usvojio prijedlog definicije koju je predložila Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje

Koalicija drugi pokusajZastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je 23.07.2013. tekst Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH koji je upućen na daljnju proceduru u Dom naroda ovog parlamenta. Bitno je naglasiti da je ovim Zakonom prvi put predloženo uvođenje zločina iz mržnje u Krivični zakon FBiH.

Naime, Klub zastupnika SDP-a Parlamenta FBiH koji je i predlagač samog Zakona, prilikom finalnog usvajanja teksta uzeo je u obzir prijedlog dopune definicije zločina iz mržnje koji je svim klubovima zastupnika uputila Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje u cilju postizanja detaljnije i adekvatnije zakonske definicije zločina iz mržnje. Klub poslanika SDP-a, čiji zastupnici su kontaktirali s predstavnicima_ama Koalicije, prepoznali su potrebu za što adekvatnijom regulacijom zločina iz mržnje, i u svoj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH uvrstili sugestije Koalicije da se predložena definicija proširi tako da se obuhvati što veći broj potencijalnih zločina iz mržnje. Ovo je odličan primjer saradnje predstavnika vlasti s predstavnicima civilnog društva.

Tako je Domu naroda Parlamenta FBiH upućen Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH u kojem se zločin iz mržnje definiše kao svako krivično djelo kod koga je pretežna ili isključiva pobuda za izvršenje bila mržnja, odnosno netrpeljivost ili predrasuda prema oštećenom licu koja je zasnovana na njegovom stvarnom ili pretpostavljenom ličnom svojstvu, odnosno ličnom svojstvu lica sa kojim se oštećeni dovodi u vezu, kao što je nacionalna, vjerska ili etnička pripadnost, boja kože, spol, seksualna orijentacija, invaliditet, zdravstveno stanje, rodni identitet, ili neko drugo lično svojstvo. Zakonom je također predloženo i da se propiše da će ako je krivično djelo učinjeno iz mržnje sud tu okolnost uzimati kao otežavajuću okolnost, ukoliko motivisanost mržnjom nije već ovim Zakonom propisana kao obilježje kvalifikovanog oblika krivičnog djela.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje smatra da je usvajanje teksta ovog Zakona, te njegovo upućivanje Domu naroda, prvi i odlučujući korak ka adekvatnom procesuiranju i sankcionisanju zločina iz mržnje, te borbi protiv ovog oblika nasilja u Federaciji BiH, te pozdravlja trud i nastojanje zastupnika_ca Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, kao i njihovu spremnost na saradnju sa civilnim društvom u cilju bolje i obuhvatnije regulacije krivičnih djela motivisanih predrasudom. Koalicija i njene članice svakako će nastaviti svoj rad na zagovaranju za adekvatno regulisanje i procesuiranje slučajeva zločina iz mržnje, kao i rad na podizanju svijesti javnosti o štetnosti govora mržnje i neophodnosti njegove krivične regulacije.

Koalicija za brobu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, osnovana je u januaru 2013. godine, uz podršku OSCE-a i Civil Right Defendersa, a čine je Asocijacija za demokrtske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, Mediacentar Sarajevo, Sarajevski otvoreni centar, BH novinari, Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i Fondacija CURE. Glavni cilj formiranja Koalicije jeste zagovaranje za adekvatnu regulaciju govora mržnje i zločina iz mržnje u krivičnom zakonodavstvu oba entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te harmonizaciju krivičnog zakonodavstva.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!