VIDEO: Jasna Diklić: Ne mogu da shvatim one koji stigmatiziraju ljude koji su u manjini