Antifašizmom protiv seksizma i homofobije

17. 07. 2013

avtonom 2Juče (16.7.2013) je u Avtonomu održana tribina na temu Antifašizmom protiv seksizma i homofobije. Ova tribina je treća u nizu tribina koje će se dešavati u ovom zaposjednutom skvot prostoru. Naime, prije nekoliko mjeseci grupa mladih se odlučila na skvotiranje jedne napuštene zgrade i pretvaranje iste u mjesto na kojem će se moći održavati razne radionice, druženja, tribine i sl.

Na ovoj tribini govorili_e su Vedran iz partije Rada, Azra iz udruženja Okvir i Adina iz Antifašističke akcije Sarajevo.

Vedran je govorio o odnosu marksizma prema homoseksualnosti. Osvrnuo se na same početke marksizma, pa sve do današnjih shvatanja. Navodi da u kapitalističkoj državi ne može biti postignuta istinska jednakost LGBT osoba sa ostalim, te da se u takvom društvu nije moguće boriti za jednakopravnost LGBT osoba.

Azra se dotakla odnosa države i političkih subjekata i njihovog iskorištavanja spola, roda, seksualne orijentacije i ostalih identifikacionih karakteristika pojedinaca_ki da bi održali moć i poziciju na vlasti. Govorila je o odnosu antifašista_kinja i LGBT osoba, njihovoj zajedničkoj borbi, te koja su im zajednička polja djelovanja i prema kojim ciljevima bi trebali_e da idu. Zaključila je da postoji zajednički prostor aktivista_kinja koji_e se bore protiv fašizma i LGBT osoba, te da antifašizam živi svakodnevno u praksi.

Adina navodi da je borba protiv homofobije logična i samorazumljiva i da je to razlog zašto će se Antifašistička akcija Sarajevo boriti protiv iste. Navodi da je fašizam, sam po sebi, takav da uvijek mutira i pojavljuje se u različitim oblicima, te da se trenutno jedan od najizraženijih oblika koje je dobio ogleda u homofobiji. Naglašava da je na skupovima koje organizuje Antifašistička akcija Sarajevo zastava duginih boja dobrodošla da se vijori zajedno pored antifašističke zastave.

Piše Lejla Huremović

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!