Equilibrium: Naš plan je započeti malim, ali sigurnim koracima

18. 04. 2013

Povod za ovaj kratki razgovor sa Udruženjem Equilibrium jeste njihovo ponovno angažovanje na polju promocije i zaštite ljudskih prava i kulture LGBT osoba u Banjaluci i šire. Pročitajte na kakvim se vrijednostima zasniva njihov rad, koji su ciljevi njihovog dijelovanja, te kako vide LGBT scenu u Bosni i Hercegovini.

Lgbt-prava.ba: Kada, kako i zašto je nastao Equlibrium? Objasnite nam i razlog pauze u vašem radu?

Equilibrium: Equilibrium je osnovan 2009. godine, ali neko vrijeme nije bio aktivan zbog nemogućnosti osnivača_ica da nastave sa radom. Udruženje je nastalo sa ciljem da se građani Banjaluke informišu i edukuju o manjinskim i marginalizovanim grupama, što bi za krajnji cilj imalo smanjenje fizičkih, psihičkih i drugih oblika nasilja nad pripadnicima tih grupa, kao i ravnopravan odnos u očima zakona. Nedavno je pokrenuta inicijativa od strane novih, mladih ljudi da se Equilibrium ponovo pokrene kao udruženje, da radi na ispunjenju prethodno zadanih ciljeva i više.

Lgbt-prava.ba: Koliko osoba čini tvrdo jezgro Equlibriuma i šta vas povezuje? Kakve vrijednosti, ideologija?

logoEquilibrium: Trenutno, tvrdo jezgro čini šest osoba koje se međusobno lično poznaju, neki više neki manje. Povezuje nas želja za podizanjem svijesti građana_ki Banjaluke i šire, želja za ostvarivanjem prava svih manjinskih grupa, između ostalog i pripadnika_ca LGBT populacije. Ideja koja nas sve vodi jeste da bi ljudi trebali biti ravnopravni i podjednako tretirani, bez obzira na razlike među nama koje neminovno postoje.

Lgbt-prava.ba: Šta su osnovni ciljevi vašeg djelovanja? Na šta se planirate fokusirati u svom radu?

Equilibrium: Ciljevi su nam sljedeći: promocija i zaštita ljudskih prava pripadnika LGBT zajednice; stvaranje uslova za potpunu socijalnu integraciju i afirmaciju LGBT osoba kao ravnopravnih građana i građanki; uklanjanje svih oblika diskriminacije; osnaživanje i pružanje zdravstvene i psihosocijalne podrške diskriminisanim osobama; saradnja sa vladinim i nevladinim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima_kama i medijima radi promovisanja osnovnih ciljeva udruženja; uspostavljanje saradnje sa srodnim organizacijama i stručnim institucijama u zemlji i svijetu radi promovisanja ljudskih prava; kreiranje i održavanje internet prezentacije u cilju promocije ciljeva i aktivnosti Udruženja; edukacija, usavršavanje i obuke, te obavljanje drugih poslova u vezi sa sadržajem i ciljevima rada udruženja. Naš plan je fokusirati se na ispunjavanje navedenih ciljeva, započeti malim, ali sigurnim koracima.

Lgbt-prava.ba: Kako vidite LGBT scenu u Bosni i Hercegovini što se tiče organizovanog rada i djelovanja?

logo1Equilibrium: Bosna i Hercegovina je zemlja koja najviše kaska u regionu što se tiče rješavanja većine političkih pitanja i problema, pa je nekako i za očekivati da isto tako kaska i sa radom na polju ljudskih prava LGBT osoba. Situacija u posljednje vrijeme je počela da se popravlja i vidljivi su tragovi rada organizacija iz Sarajeva i mislimo da je krajnje vrijeme da se nešto konkretnije počne dešavati i u Banjaluci.

Lgbt-prava.ba: Kako vam se čini saradnja i podrška između organizacija u Bosni i Hercegovini koje se bave zaštitom i promocijom prava i kulture LGBT osoba?

Equilibrium: Saradnja ovih organizacija je uglavnom dobra. Iako je jako teško toliko različitih mišljenja i stavova uskladiti, mislim da se svi slažemo da su osnovna ljudska prava na prvom mjestu i da je najvažnije da se svi međusobno poštujemo, uvažavamo i da smo spremni saslušati jedni druge, čak i ako se ne slažemo oko nekih stavova.

Razgovarala: Jasmina Čaušević

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!