Konkurs za profesionalno i etičko izvještavanje o LGBT osobama i temama u BiH

baner01

Sarajevski otvoreni centar i Internews raspisuju

KONKURS

za profesionalno i etičko izvještavanje o LGBT osobama i temama

u Bosni i Hercegovini

Pozivamo i ohrabrujemo sve novinare_ke iz svih medija (štampanih, elektronskih i online), kao i freelansere_ke, da učestvuju u konkursu za pisanje o LGBT (lezbejkama, gej, biseksualnim i transrodnim) temama. U sklopu projekta Uvođenje LGBT tema u glavne tokove medijske scene u BiH koji realizujemo u saradnji sa Internewsom, želimo da ohrabrimo novinare_ke da pišu o LGBT temama, te da ih novčano nagradimo za profesionalno i etičko izvješavanje tokom 2013. godine.

Novčana nagrada će biti dodijeljena jednom_oj novinaru_ki za kontinuirano izvještavanje o LGBT temama u toku godine. Također će biti uručeno i priznanje za sve novinare_ke koji_e su profesionalno i etički izvještavali_e o LGBT temama u 2013. godini.

Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke štampanih, elektronskih i online medija iz Bosne i Hercegovine čiji tekstovi i/ili prilozi afirmišu i promovišu profesionalno i etičko medijsko izvještavanje o LGBT osobama i temama u Bosni i Hercegovini i rezultiraju pomacima u praksi izvještavanja.

Kriteriji:

– profesionalno i etičko izvještavanje

– kontinuirano izvještavanje

– teme obrađene u tekstovima/prilozima moraju se ticati LGBT osoba i tema vezanih za BiH

Za nagradu konkurišu prilozi i tekstovi objavljeni u periodu od 20. aprila do 10. novembra 2013. godine. Nezavisna tročlana komisija će odlučiti koji tekstovi/prilozi su zadovoljili kriterije konkursa, te će u decembru biti organizovana dodjela nagrada.

O Sarajevskom otvorenom centru:

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nepolitička i neprofitna organizacija koja promoviše aktivno građansko učešće kroz političku edukaciju i zagovaranje za ženska i prava LGBT osoba kroz politike jednakosti.

Prijave sa kopijama objavljenih tekstova i/ili audio-vizuelnih priloga (koji trebaju biti i u elektronskoj formi), sa podacima o kandidatu_kinji, uz potvrdu urednika o datumu objave sadržaja, slati na mail: [email protected] ili na adresu:

Sarajevski otvoreni centar

“Prijava na konkurs”

Čobanija 12

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Za više informacija obratite se na:

tel. 033/200-073, e-mail:[email protected]

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!