Evelyn Hooker: prva psihologinja koja je dokazala da homoseksualnost nije bolest

16. 03. 2021
Upravo zahvaljujući Evelyn Hooker se moglo početi raspravljati o mogućnosti da se homoseksualnost ne klasificira kao bolest.
Izvor: gay.it, Alessandro Bovo
Prijevod: Matej Vrebac

Evelyn Hooker je rođena u North Platte-u (Nebraska) drugog septembra 1907. Slavna psihologinja je 1957. sprovela ispitivanje na uzorku homoseksualnih i heteroseksualnih muškaraca. Njezin cilj je bio pojasniti postoje li značajne razlike u odnosu na seksualnu orijentaciju.

Evelyn Hooker je bila prva žena koja je naučno dokazala da homosekualnost nije mentalna bolest jer nema dokaza da je homoseksualna osoba inferiorna u odnosu na hetereseksualnu.

Šta je predviđala studija Evelyn Hooker

Evelyn Hooker je u svom istraživanju izložila uzorak psihološkim testiranjima. Poslije je rezultate dostavila jednoj grupi eksperata. Ta grupa stručnjaka je trebala podijeliti grupu muškaraca na one koji su heteroseksualni i one koji su homosekusalni samo na osnovu rezultata koje su dali. Na kraju, eksperti nisu uspjeli „shvatiti“ tko je bio gej, a tko nije. Ispitivanje s testovima su više puta ponovili drugi stručnjaci odjela. Rezultat je uvijek bio isti: seksualna orijentacija se nije mogla zaključiti na osnovu dobivenih rezultata psiholoških ispitivanja.

Izbor između homosekusalnosti i heteroseksualnosti

Ispitivanja Evelyn Hooker su se temeljila na onom što je mislila medicina toga vremena (‘50). Govorilo se zapravo o izboru, odnosno sklonosti jedne osobe prema drugoj istog spola. Ova „sklonost“ je predstavljala problem u području mozga. Iz takvog razloga je medicinska nauka toga vremena gledala na homoseksualnost kao mentalno oboljenje.

Prije studije američke psihologinje, istraživači su radili istraživanja uspoređujući homosekualne osobe koje se nisu prihvatale i koje su imale mentalne smetnje bez kliničkih slučajeva. Rezultat je tako uočavao razliku na mentalnom nivou, ali samo na osnovu smetnji koje su LGBT osobe imale nezavisno od seksualne orijentacije.

Šta se mijenja istraživanjem Evelyn Hooker? Homosekusalni subjekti koji su bili podvrgnuti ispitivanjima su prihvatili vlastitu seksualnost i nisu pokazivali progresivne mentalne smetnje. Ovo je bilo moguće upravo zahvaljujući prijateljstvima same psihologinje i povjerenju koje je uspjela prenijeti u zajednicu svog grada.

Još jedanput se vidi kako homofobno društvo može dovesti do mentalnih i tjelesnih poreškoća zbog nemogućnosti da se slobodno živi vlastitu seksualnost.

Upravo zahvaljujući Evelyn Hooker 1973. Američka psihijatarska asocijacija je odlučila ukloniti homosekualnost s liste mentalnih oboljenja.

 

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!