Evropski sud za ljudska prava presudio u korist trans muškarca iz Makedonije u slučaju zakonskog prepoznavanja roda

18. 01. 2019

Piše: Redakcija
Izvor: ILGA-Europe
Foto: Vijeće Evrope

Evropski sud za ljudska prava je u svojoj novoj presudi odlučio u korist trans muškarca iz Makedonije i utvrdio kršenje njegovog prava na privatni i porodični život zbog odsustva zakonskog okvira i efektivnog pravnog lijeka za zakonsko prepoznavanje roda u Makedoniji.

Iako je aplikant X operacije prilagođavanja spola obavio u inostranstvu, Ministarstvo pravde u Makedoniji je odbilo njegovu aplikaciju za promjenu oznake roda u registru rođenih. U Makedoniji postoje samo procedure za promjenu imena, koje njeni mogu trans građani i građanke mogu iskoristiti, dok zakonsko prepoznavanje roda nije moguće zbog nedostatka zakonskog okvira i efektivnog pravnog lijeka.

Podsjećajući na Preporuku Komiteta ministara Vijeća Evrope (CM/REC (2010)5 o mjerama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, sud u presudi navodi da Makedoniji nedostaju “brze, transparentne i dostupne procedure” i da su ove zakonske rupe ostavile aplikanta “u situaciji uznemiravajuće nesigurnosti u vezi njegovog privatnog života i prepoznavanja njegovog identiteta”. Još važnije, sud je rodni identitet aplikanta navodio na osnovu njegove samo-identifikacije.

“Ova presuda je još jedan signal od suda da zemlje trebaju napraviti reviziju svojih procedura o zakonskom prepoznavanju roda u skladu sa međunarodnim standardima, s ciljem da ih pojednostave i uklone uvredljive zahtjeve”, komentirao je Constantin Cojocariu, ko-predstavnik aplikanta. Aplikantova druga ko-predstavnica, Natasa Boskova, dodala je da “uzimajući u obzir trenutni proces nacrta amandmana na postojeći zakon o registraciji građana, vezan za proces zakonskog prepoznavanja roda, nadamo se da će ova presuda ubrzati proces donošenja novog zakona u Makedoniji.”

Antonio Mihajlov, predsjednik nevladine organizacije Subverzivni front, jedne od članica ILGA-Europe mreže u Makedoniji, smatra da presuda šalje jasnu poruku makedonskim vlastima – “ne samo da uvedu zakonsko prepoznavanje roda, nego i usvoje novi zakon o zaštiti i prevenciji diskriminacije koji je u parlamentarnoj proceduri od maja 2018. godine.” Tekst predloženog zakona eksplicitno štiti osobe od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

ILGA-Europe je intervenirala kao treća strana u ovom slučaju zajedno sa organizacijama Transgender Europe (TGEU), Trans mrežom Balkan i Subverzivnim frontom.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!