Javi se na poziv portala lgbti.ba i postani naš_a novinar_ka ili dopisnik_ca

04. 12. 2020
Lgbti.ba, prvi news portal namijenjen LGBTIQ zajednici u Bosni i Hercegovini poziva novinare_ke, studente_ice novinarstva kao i sve ostale zainteresovane osobe koje imaju iskustva u pisanju za medije, da se prijave na naš poziv za novinare_ke i suradnike_ce na portalu.

KO?

Na poziv se mogu prijaviti svi_e koji_e imaju iskustva u pisanju, bez obzira da li su LGBTIQ osobe ili podržavatelji_ce. Svjesni_e činjenice da LGBTIQ osobe često nemaju priliku za zaposlenje, da im je pristup poslovnom angažmanu otežan zbog njihove seksualne orijentacije/rodnog identiteta/spolnih karakteristika, te mogućnost izražavanja vlastitih identiteta na random mjestu vrlo skučena, ohrabrujemo sve LGBTIQ osobe da se odazovu našem pozivu i pišu za portal koji je namijenjen prvenstveno LGBTIQ zajednici.

Imajući na umu našu opredijeljenost da prepoznamo intersekcionalnost van, a posebno unutar LGBTIQ zajednice, ohrabrujemo i osobe s invaliditetom, Rome_kinje, te pripadnike_ce drugih manjina/marginalizovanih grupa da se prijave na konkurs. Ukoliko ne želiš otkrivati svoje ime i prezime, pisati možeš i pod pseudonimom ili inicijalima.

ŠTA?

Opis posla podrazumijeva odlično poznavanje gramatike i pravopisa B/H/S jezika, poznavanje tema vezanih za LGBTIQ zajednicu (LGBTIQ kulturu, ljudska prava, aktivizam, probleme, živote i odnose LGBTIQ osoba), odgovornost, kreativnost, predlaganje tema, pisanje minimalno jednog članka mjesečno (min. 1000 riječi), kontaktiranje sagovornika_ca, te eventualni izlazak na teren radi fotografisanja, uzimanja izjave ili posjete događaju.

GDJE?

Poziv je otvoren za sve koji_e žive u Bosni i Hercegovini, bez obzira na mjesto stanovanja.

KADA?

Na poziv se možete prijaviti do petka 11. decembra u 23.59h. Odabrane osobe bit će kontaktirane najviše sedam dana nakon zatvaranja poziva, a počet će sa radom od januara 2021. godine.

KAKO?

Pošalji nam svoju kratku biografiju, pet tema o kojima bi volio_la pisati u 2021. godini i jedan autorski tekst (izvještaj, komentar, intervju ili kolumnu) LGBTIQ tematike na [email protected]

ZAŠTO?

Nudimo ti honorarni angažman zasnovan na učinku (honorar po članku), priliku za razvijanje kreativnosti i iskustvo pisanja za prvi i jedini news portal u BiH namijenjen LGBTIQ zajednici i zainteresovanoj javnosti. Kroz naš portal, želimo pružiti LGBTIQ osobama siguran i pouzdan prostor za informisanje, te dijeljenje iskustava, problema i potreba.

 

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!