Kako se boriti protiv bifobije kod drugih i kod sebe?

17. 09. 2020
Počela je sedmica svijesti o biseksualnosti, kojoj je cilj zagovaranje prava biseksualnih osoba.
Naslovnica Trevorove publikacije “How to Support Bisexual Youth: Ways to Care for Bisexual, Pansexual, Fluid, and Queer Youth Who are Attracted to More than One Gender”

Jedan od ključnih načina za to je borba protiv bifobije, koja se definira kao strah, netolerancija i mržnja prema osobama koje se identificiraju kao biseksualne.

Za mlade koji žive na sjecištu brojnih identiteta, bifobija može biti posebno štetna za mentalno zdravlje i sigurnost. Statistički gledano, biseksualne mlade osobe se suočavaju sa više prepreka nego njihovi gej i lezbejski vršnjaci_kinje. Gotovo polovina ove grupe ozbiljno je razmišljala o samoubistvu u proteklih godinu dana, prema Trevor Projectu, najvećoj svjetskoj organizaciji za prevenciju i samoubistvo i krizne intervencije za LGBTQ+ osobe. Štaviše, 66 posto njih se osjećalo tužno ili beznadežno dvije ili više sedmica zaredom u proteklih godinu dana, u poređenju sa 27 posto strejt vršnjaka i 49 posto gej vršnjaka_kinja.

Trevor Project objavio je izvještaj “Kako podržati biseksualne mlade”, sa smjernicama o tome kako se boriti protiv ove vrste predrasuda kod drugih, kao i internalizirane bifobije.

Evo četiri ključna načina za borbu sa ličnim predrasudama prema biseksualnim osobama iz Trevorovog izvještaja:

– Ako pretpostavite da je osoba homoseksualna ili heteroseksualna na osnovu trenutne veze, potrudite se da preoblikujete svoje razumijevanje da bi ljudi u toj vezi mogli biti bilo kojeg roda ili seksualne orijentacije.

– Vjerujte ljudima na riječ ako s vama podijele svoj multiseksualni identitet.

– Podržite biseksualne osobe u svom životu.

– Ako vidite ili čujete primjer bifobije, objasnite da je biseksualnost stvarna i valjana, i dajte resurse kako bi drugi saznali više o bi identitetima.

Pod multiseksualnim identitetom, Trevor podrazumijeva niz identiteta koji uključuju romantičnu i/ili seksualnu privlačnost prema osobama više od jednog roda. Queer, panseksualni, fluidni, omniseksualni, abroseksualni i skolioseksualni svi potpadaju pod ovaj izraz.

Brisanje je još jedna manifestacija bifobije, što podrazumijeva svaki čin kojim se negira ili osporava postojanje biseksualnosti. Nazivanje ovog identiteta „fazom“, pod pretpostavkom da su istospolni partneri gej, a različitog pola strejt, ili nametanje druge etikete biseksualnoj osobi su samo primjeri.

Pored savjeta podržavateljima_cama, Trevor je također pružio tri savjeta o tome kako biseksualne osobe mogu vježbati brigu o sebi:

– Pronalaženje zajednice sa drugim bi ljudima koji znaju kako je osjetiti bifobiju i mogu pružiti podršku.

– Povezivanje sa sistemom podrške koji vas može prihvatiti i potvrditi onakvima kakvi jeste.

– Učenje više o biseksualnim aktivistima i dugoj historiji zagovaranja prava biseksualnih osoba.

Izvor: Advocate.com

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!