LGBT Forum PROGRES: Parada ponosa se ove godine neće održati

28. 05. 2013

lgbtforumprogresLGBT Forum PROGRES je nevladina organizacija koja okuplja LGBTIQ (lezbejske, gej, biseksualne, transrodne, interseksualne i queer osobe) u Crnoj Gori i zalaže se za poštovanje i zaštitu njihovih ljudskih prava i ravnopravnost u društvu. Razgovarali smo sa Zdravkom Cimbaljevićem, izvršnim direktorom ove organizacije.

Lgbt-prava.ba: Kako, kada i zbog čega je nastao LGBT forum „Progres“?

Progres: LGBT Forum Progres kao organizacija formalno je nastala u februaru 2011. godine. Razlog nastanka organizacije je evidentno kršenje ljudskih LGBT prava, mržnja i diskriminacija LGBT zajednice u tom trenutku u Crnoj Gori. Nakon fizičkog napada na mene, prijavljivanja ovog slučaja policiji u novembru 2010, koji je ujedno postao i prvi slučaj napada na osobu u Crnoj Gori zbog njegove/njene seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, LGBT tematika postaje vidljiva stanovništvu Crne Gore. Stvari koje su potom uslijedile, kao što su moje institucionalno autovanje, kroz davanje izjava policiji, popunjavanje prijava i samim tim vidljivost prvog crnogorskog LGBT slučaja, stvorila je potrebu da se LGBT osobe zaštite kroz stvaranje organizacije, to jest današnjeg LGBT Foruma Progres.

Lgbt-prava.ba: Da li ste ikada bili meta napada, i kako ocjenjujete stepen nasilja prema LGBT osobama u Crnoj Gori?

Progres: Na žalost jesam, što pokazuju i brojke u našoj arhivi slučajeva. Naime, bio sam meta napada u preko 50 slučajeva koji su do sada prijavljeni policiji. Napadi su različiti, bili oni prijetnje preko socijalnih mreža, uvrede ili fizički napadi. Mišljenja sam da je stepen nasilja prema LGBT osobama u Crnoj Gori veoma velik, iako je jako mali broj slučajeva koji se zaista prijavi policiji. LGBT osobe jesu izgradile određen stepen povjerenja u policiju, ali je realan broj prijavljenih slučajeva u odnosu na stvarne brojke jako mali. LGBT Forum Progres uradio je niz obuka i potpisao je Memorandum o saradnji i razumijevanju sa policijom u cilju povećanja zaštite LGBT osoba. Takođe je ustanovljena kontakt osoba u policiji koja se bavi LGBT slučajevima. Iako Crna Gora po broju prijavljenih slučajeva prednjači u odnosu na zemlje iz regiona, stvarna slika je da je samo 30% slučajeva u stvari prijavljeno policiji.

Lgbt-prava.ba: Da li i kako sarađujete sa domaćim, regionalnim i stranim LGBT organizacijama?

Progres: Sarađujemo sa velikim brojem lokalnih organizacija, kao i onih iz regiona i svijeta. LGBT Forum Progres je član mnogih regionalnih mreža i koalicija kao što su Regionalna mreža za borbu protiv homofobije, Babelnor mreža, ILGA Europe, IGLYO, TGEU i slično. Smatramo da je od izuzetne važnosti biti član ovakvih mreža i krovnih organizacija, jer se iskustvo i najbolje prakse na polju LGBT aktivizma uče, a mnoge organizacije koje su nam partneri su prošlje kroz čitav proces prije nas, te je logično i poželjno učiti o najboljim praksama od onih sa iskustvom.

Lgbt-prava.ba: Da li će Parada ponosa biti organizovana ove godine, kako teku pripreme i kakve sadržaje planirate da realizujete?

Progres: Nakon iscrpnog istraživanja mišljenja LGBT zajednice u Crnoj Gori došli smo do zajedničkog zaključka da se Parada ponosa ove godine neće održati. Ovo svakako ne treba shvatiti kao odustajanje od samog koncepta Parade ponosa, već da su nam ove godine prioriteti zakonski okviri, zaštita i pružanje usluga LGBT osobama kao što su besplatna pravna pomoć, sklonište, savjetovanje i predstavljanje na sudu prioriteti. Pored ovoga izuzetno nam je važna implementacija Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba koju je prije mjesec dana usvojila Vlada Crne Gore.

Lgbt-prava.ba: Jedan od vaših projekata je i LGBT sklonište. Možete li nam reći nešto više o tome?

Progres: Projekat skloništa je projekat koji ostvarujemo od decembra 2011. godine pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Holandije, a čija je svrha pružanje utočišta LGBT osobama kojima je uskraćena podrška porodice ili u izbačeni iz kuće, zato što su pripadnici LGBT populacije. Nažalost mnogo je ovakvih slučajeva u Crnoj Gori, tako da smo odlučili da nastavimo sa projektom i nakon njegovog formalnog završetka u decembru 2012. godine. Od tada, sklonište se finansira od strane privatnih donacija ljudi iz LGBT zajednice. Srećom dobili smo uvjerenja da o nastavku podrške ovom projektu tako da je njegova održivost izvjesna i u budućnosti.

Lgbt-prava.ba: Kakav je trenutno stav društva u CG prema LGBT osobama u odnosu na prethodne godine? Šta su vam pokazatelji takvog stava? Da li i u kojoj mjeri LGBT zajednica ima podršku same vlade CG?

Progres: Nažalost, većinski stav društva Crne Gore po pitanju LGBT populacije nije promijenjen, te i dalje većinski društvo smatra da je homoseksualnost bolest. Homofobija je i dalje na velikom nivou, a jasni pokazatelji ovoga su upravo slučajevi koje u ime LGBT osoba vodimo na sudu. Vidljivost je nešto na čemu konstantno radimo, ali nažalost, vidljivost za sobom vuče i nove napade upućene ka LGBT populaciji. Što se Vlade tiče, možemo napokon reći da smo došli na nivo veoma dobre saradnje, a jasan pokazatelj ove saradnje jeste upravo Strategija za unapređenje kvaliteta živote LGBT osoba u Crnoj Gori, koju je Vlada formalno usvojila prošlog mjeseca. Ovaj nacionalni strateški dokument obuhvata period od 2013. do 2018. godine, i njime se Vlada Crne Gore obavezuje na unapređenje kvaliteta života ne samo po pitanju homofobije, veći i po pitanjima svakog aspekta života LGBT ljudi, kao što su zdravlje, društveni život, sport, zakonska regulative. Dokument su radile u saradnji Vlada i nevladin sektor, a kroz nevladin sektor se uključilo mišljenje svih LGBT osoba koje su bile zainteresovane da učestvuju u stvaranju istog. Na kraju, dobili smo konkretan i kvalitetan rezultat za koji smatramo da će proizvesti društvenu promjenu i na čijoj ćemo implementaciji raditi sa velikom posvećenošću.

Razgovarala Amela Dedić

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!