LGBTI zajednica u svijetu: promjene u 2022. godini

Dobrodošli u 2023. godinu! Sigurna sam da nisam jedina koja još živi u ubjeđenju da smo tek deceniju u drugom mileniju, iako se i sama polako priblažavam svojoj trećoj. U novogodišnjem ludilu, razmišljamo o budućoj godini, smišljamo planove, stvaramo ciljeve i prisjećamo se dobrih (i loših) trenutka protekle godine. Ovaj “magičan” period nosi sa sobom energiju promjena, a stvarne promjene čine se da se nikada ne dešavaju. No, ipak, gledajući 2022. godinu, LGBTI prava su napredovala na globalnom planu.

PIŠE: Amila Husić

Legalizacija istospolnih odnosa

Uprkos činjenici da još desetine zemalja još kriminaliziraju istospolne odnose (uglavnom samo između muškaraca) ipak se ta brojka polako snižava. Tokom prosle godine, čak su četiri države to promijenile u 2022: Antigua i Barbuda, St. Kitts i Nevis, Singapur te Barbados.

Tri karipske ostrvske zemlje, Antigua i Barbuda, St. Kitts i Nevis, te Barbados, ozakonile su istospolne odnose zahvaljući sudskom aktivizmu. Naime, vodeće nevladine organizacije u regiji, zajedno sa pojedincima iz LGBT zajednice, tužili su pomenute države zbog neustavnih odredbi krivičnih zakona koji kriminilaziraju istospolne odnose.

U Singapuru je već drugačija priča, gdje je državni parlament 29. novembra 2022. glasao o nacrtu zakona o ukidanju člana 377A Krivičnog zakona, nakon desetosatne debate koja je trajala dva dana, čime se dekriminalizarala konsentualna istopolna intimnost. Međutim, uz prijedlog pomenutog zakona, usvojen je i prijedlog ustavnog amandmanu koji jasno stavlja do znanja da parlament može djelovati da definiše, reguliše, štiti, podržava, potiče i promovira brak. Izmjene su pozdravljene od strane UNAIDS-a i raznih LGBT organizacija i aktivista, iako se izražava zabrinutost za ustavnu zaštitu heteroseksualnih brakova. S obzirom da prihvatanje LGBT zajednice raste u Singapuru, postoji mogućnost za dodatne promjene u budućnosti.

Zanimljivo je pomenuti da su ukinute odredbe, u sve četiri zemlje, dio kolonizatorskog naslijeđa, te su se priključile brojnim državama koje su dekriminalizarale istospolne odnose. Iako su se odredbe rijetko primjenjivale, ipak se njihovim potpunim ukidanjem stvara put pravne jednakosti te pozitivno utiče i na javno mnijenje o LGBT zajednici.

Istospolni brakovi i usvajanje

Promjene su zabilježene i kada je riječ o braku između istospolnih partnera i to u Meksiku, Kubi, Sloveniji, Švicarskoj, Čile-u, a kada je riječ o usvajanju, omgoućeno je u Hrvatskoj, Kubi, Sloveniji, Meksiku.

U Kubi i Švicarskoj su ove promjene došle nakon održanih refernduma. Iako ljudska prava ne trebaju biti pitanje koje su odlučuju odluke većine, jer nam svima jednako pripadaju, pohvalni su ovakvi rezultati jer govore o općoj prihvaćenosti zajednice. Također, obzirom da je za referendum potrebno da natpolovična većina glasa DA, za očekivati je da će istspolni brakovi i usvajanje biti olakšani i neće nailaziti na prepreke u njihovoj implementaciji.

S druge strane, u Sloveniji i Hrvatskoj, ove promjene su rezultat sudske odluke o ustavnosti zabrane usvajanja i braka. U ovim situacijama, sudsku odluku prate i zakonodavne promjene kako bi se odluka implementirala u praksi.

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, kojom je odbijena žalba nadležnog Ministarstva na presudu Upravnog suda u Zagrebu iz aprila 2021. godine, rezultat je višegodišnje pravne borbe životnih partnera Mladena Kožića i Ive Šegote da prošire svoju porodicu. Iako nije bilo izričito zabranjeno istospolnim zajednicama da započnu ove postupke, Mladen i Ivo su nailazili na brojne administrativne prepreke. Nisu posustali, te su uputili žalbe na rješenja Centra za socijalni rad. Kao rezultat, 2020. godine odlukom Ustavnog suda Hrvatske utvrđena je diskriminacija istospolnih zajednica u pristupu postupku udomljavanja, a početkom 2022, godine odlukom Visokog upravnog suda u postupku usvojenja.

Druge značajne promjene

Iako se najviše govori o dekriminalizaciji istospolnih odnosa, te ukidanjima zabrane istospolnih brakova i usvajanja, ipak postoje i brojna druga pitanja koja nisu regulisana, a nisu ništa manje važna od prethodnih.

Neka od njih su:

  • Ukidanje i zabrana konverzione terapije, a u 2022. godine to su učinile Španija, Meksiko, Paragvaj, SAD (samo u nekim državama), Vijetnam, Grčka, Novi Zeland, Francuska, i Kanada.
  • Prepoznavanje rodno nebinarnih osoba su uvele Meksiko, Čile, Kenija (samo za interseks osobe), neke države u SAD-u, Kanada, Brazil te Kolumbija.
  • Ukidanje zabrane doniranja krvi od strane muškaraca koji imaju seksualne odnose s muškarcima učinjeno je u Kanadi, Irskoj, Austriji, Sloveniji, Litvaniji, Francuskoj i Grčkoj.

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ne možemo se pohvaliti značajnijima promjenama. No, bitno je ne izostaviti usvajanje prvog Akcionog plana za unapređenje prava LGBT osoba u BiH. Usvajanje Akcionog plana potvrda je opredijeljenosti BiH da doprinese poštovanju, zaštiti i ostvarivanju prava i sloboda LGBT osoba, te suzbijanju predrasuda i stereotipa prisutnih u društvu. Tri opća cilja su stavljena u fokus: jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije, jednaka prava u svim oblastima života i društvo poštovanja raznolikosti.

Koliko je važno fokusirati se na ispravljanje nedostataka i zagovoranje promjena, toliko je važno primijetiti promjene koje se dešavaju globalno. Mnogo se toga može naučiti iz njih, a naredne godine, nadamo se da ćemo i mi biti na ovom spisku.

Sretna nova 2023. godina, draga zajednico i saveznici_e!

Članak je objavljen uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj članka isključiva je odgovornost Sarajevskog otvorenog centra i nužno ne odražava stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!