Mađarska ukinula priznavanje rodnog identiteta transrodnim osobama

Mađarski parlament izglasao je zabranu promjene spola i zakonsko priznavanje rodnog identiteta transrodnih osoba. Ograničavanjem prava na samoodređenje svojim građankama i građanima Mađarska je umanjila već ostvareni stepen ljudskih prava, pa tako trans i interseks osobe više neće biti u mogućnosti da prilagode polnu oznaku željenom rodu u ličnim dokumentima.

Izglasan je amandman na članak 33 zakona koji spol definiše kao ‘biološki spol dobiven rođenjem i utemeljen na primarnim karakteristikama spola i kromosoma’. Ta je izmjena usvojena sa 134 glasa za, 56 protiv i četiri suzdržana/e. Time upis spola postaje nepromjenjiv, odnosno uvjetovan onim koji se upisuje u matične knjige i dokumente po rođenju, čime su transrodne i interseksualne osobe spriječene u mijenjanju imena i dokumenata kasnije u životu.

Sve to pratio je pritisak međunarodnih organizacija, no uzalud. Amnesty International ocijenio je da su donijete odredbe u suprotnosti s međunarodnim i nacionalnim obvezama Mađarske u vidu ljudskih prava.

Član LGBT saveza Tamaš Domboškazao je: “Žalosno je i skandalozno da je parlament odlučio usvojiti ovaj zakon, ne poštujući zabrinutost koju su iskazale desetine organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, uključujući Savjet Europe, Europski parlament i različite organe UN-a.” Dodao je i da će biti upotrebljeni ‘svi mogući pravni putevi da se ovakav zakon ospori pred mađarskim i međunarodnim sudovima’.

Podsjetimo, Mađarski parlamenhttps://www.libela.org/prozor-u-svijet/10665-madjarski-parlament-odbio-ratificirati-istanbulsku-konvenciju/t je početkom ovog mjeseca odbio ratificirati Istanbulsku konvenciju pod izgovorom da promoviše ‘opasnu rodnu ideologiju’.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!