Medicinske sestre i tehničari JU Psihijatrijske bolnice Jagomir prošli obuku o ljudskim pravima LGBTI osoba

03. 12. 2017

Izvor i foto: SOC

Nakon održane info sesije za psihijatre_ice, kroz dvije info sesije obuku o ljudskim pravima LGBTI osoba su prošli_e i medicinske sestre i tehničari JU Psihijatrijske bolnice Jagomir u Sarajevu. Prva info sesija je održana 20.11.2017. godine, a druga 23.11.2017. godine. Info sesije su bile edukativnog karaktera, a za cilj su imale i senzibilizaciju medicinskih sestara i tehničara ove Ustanove o ljudskim pravima LGBTI osoba.

Slobodanka Dekić je govorila o tome kako je biti LGBTI osoba u BiH i koji stepen nasilja i diskriminacije LGBTI osobe trpe. Istraživanje, „Brojevi koji ravnopravnost znače 2.“ – Analiza rezultata istraživanja problema i potreba LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini u 2017. godini“, koje je Sarajevski otvoreni centar radio, je pokazalo da LGBTI osobe najviše prolaze kroz psihičke poteškoće zbog odnosa svoje okoline prema njima, a najčešća psihička poteškoća koju LGBTI osobe doživljavaju je stres. Oko 30% LGBTI osoba potraži stručnu psihološku/psihijatrijsku/terapeutsku pomoć, dok najčešći razlog zbog kojeg LGBTI osobe u BiH ne traže stručnu pomoć je taj da smatraju da im nije potrebna. Na osnovu ovih podataka je jasno da problem postoji te da je uzrokovan zbog društvenog odnosa okoline prema LGBTI osobama.

Naida Kučukalić je predstavila smjernice za postupanje s LGBTI osobama. Govorilo se o smjernicama koje konkretno medicinske sestre i tehničari ove zdravstvene Ustanove mogu primijeniti u svom radu a kada je u pitanju njihov odnos prema LGBTI osobama.

Medicinske sestre i tehničari su izjavili_e da su im edukacije bile informativne i korisne, te da bi i ubuduće željeli_e da učestvuju u događajima koji se odnose na ljudska prava LGBTI osoba.

Poludnevne info sesije su održane u sklopu projekta “Izgradnja institucionalne mreže podrške za lezbejke, gejeve, biseksualne, transrodne i interspolne (LGBTI) osobe u KS”, a finansiranog od strane USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!