Migracije LGBTIQ osoba su zbog straha od smrti, nasilja i oduzimanja slobode

Uz dolazak lijepog vremena bit će pojačan dolazak i osoba u pokretu. Tražeći bolji život za sebe i svoje porodice prolaze mukotrpan put od svojih država pa sve do zemalja Evrope. Nažalost, taj put im je trenutno prekinut zatvaranjem EU granica, pa su primorani da budu duže vremena u zemljama Zapadnog Balkana, a među njima je i Bosna i Hercegovina.

Svi oni su svoje domove napustili da bi potražili bolju budućnost u zemljama Evrope. Neki od njih bježe od rata, drugi migriraju zbog ekonomskih razloga, treći zbog konstantnog ugrožavanja ljudskih prava i sloboda. Zemlje iz kojih potiču nerijetko krše ljudska prava i stvaraju takvu atmosferu da je život nemoguć ljudima koji ne žele da se priklone određenoj struji.

U novom videu Ajdina Kambera poslušajte konkretnije kakva je situacija sa pravima LGBTIQ osoba u državama iz kojih dolaze migranti/ce.
Detaljnije o pravnoj i socio-ekonomskoj situaciji u ovim državama pročitajte u tekstu Vanje Stokić.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!