Nedopustivo je da većina nameće stavove manjini i to pod prijetnjom sile i nasilja

29. 05. 2015

IMG_2112Tekst prenosimo sa portala 6yka.com

Na infosesiji se govorilo o trenutnom stanju života i prava LGBT osoba u Banjaluci, načinu na koji će se provesti preporuka Institucije Ombudsmena te o planovima saradnje MUP-a i nevladinog sektora u cilju poboljšanja zaštite LGBT osoba.

Info sesija na temu “Senzibilizacija prve linije zaštite LGBT osoba od nasilja” održana je danas u Banjaluci, u prostorijama Oštre nule.

Podsjetimo da je Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH nedavno izdala preporuku Upravi za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske da u okviru stručnog osposobljavanja, usavršavanja, obuke, edukacije ili kroz bilo koji drugi vid informisanja policijskih službenika, preduzme mjere iz svoje nadležnosti sa ciljem unapređenja senzibiliteta policije za rad sa pripadnicima LGBT zajednice, proaktivnog i preventivnog djelovanja, te provođenja i primjene strožije prekršajne i kaznene politike za prekršaje i krivična djela počinjena prema pripadnicima LGBT zajednice, te da u roku od 30 dana obavijesti Instituciju ombudsmena o poduzetim mjerama.

Na infosesiji se govorilo o trenutnom stanju života i prava LGBT osoba u Banjaluci, načinu na koji će se provesti preporuka Institucije Ombudsmena te o planovima saradnje MUP-a i nevladinog sektora u cilju poboljšanja zaštite LGBT osoba.

Govorili su Jasenko Suljetović, ispred Banjalučkog udruženja kvir aktivista, Predrag Raosavljević, ispred Institucije Ombudsmena i Mile Šikman, ispred MUP-a RS, načelnik Uprave za policijsko obrazovanje. Pored njih, na info sesesiji je bila prisutna Lejla Huremović, koordinatorica programa iz Sarajevskog otvorenog centra, predstavnici medija i drugih udruženja iz Banjaluke.

Jasenko Suljetović iz Banjalučkog udruženja kvir aktivista rekao je da je LGBT zajednici potrebna podrška institucija i da je važno da se javno kaže da je zakonom zabranjeno nasilje i ugrožavanje pripadnika ove zajednice.

“Imamo dobru saradnju sa policijom, naročito sa osobama koje su više rangirane u instituciji, ali dešava se da imamo problem na terenu, sa policajcima koji nas ne doživljavaju dovoljno ozbiljno”, rekao je Suljetović. On je istakao da je nakon prisustva na prošlogodišnjem Prajdu u Beogradu njegova sigurnost u Banjaluci bila ugrožena i da se zbog toga morao preseliti. “Ni sada se ne osjećam sigurno kad hodam u Banjaluci, u određena naselja ne smijem otići. Siguran sam samo u dijelovima grada gdje ima institucija i policije”.

Predrag Raosavljević, pomoćnik ombudsmena za ljudska prava BiH rekao je da se pripadnici LGBT osoba susreću na nasiljem i ugrožavanjem njihovih osnovnih ljudskih prava.

“Mi primamo relativno malo žalbi od pripadnika LGBT zajednice, ali to je razumljivo imajući u vidu da živimo u društvu koje je tradicionalno i gdje je velik uticaj religije. Nedopustivo je da većina nameće stavove manjini i to pod prijetnjom sile i nasilja”, kazao je Raosavljević.

Mile Šikman, načelnik Uprave za policijsko obrazovanje u MUP-u RS rekao je da će policajci u narednom periodu prolaziti određene kurseve u kojima će se obrazovati o LGBT temama i na kojima će naučiti više o ovome.

“Važno je naglasiti da smo mi uvijek tu za sve građane i da naš osnovni cilj da zaštitimo sve građane, njihove živote i imovinu”, kazao je Šikman.

Podsjetimo da je Sarajevski otvoreni centar od novembra 2014. godine ponovo krenuo sa organizovanjem info sesija na kojima će novinari i novinarke imati priliku upoznati i razgovarati sa gošćama i gostima iz BiH i regije, a koji se na različite načine bave LGBT temama kroz teoriju, praksu i aktivizam. Info sesije se organizuju u sklopu MATRA programa Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!