Novi saziv parlamenta EU imat će najveći broj zastupnika/ca predanih ostvarivanju LGBTI jednakosti

17. 06. 2019

Priredila: Redakcija
Izvor: ILGA-Europe
Foto: Wikimedia

Novi saziv Evropskog parlamenta imat će najveći broj zastupnika/ca koji/e su predani/e ostvarivanju LGBTI jednakosti, saopćila je organizacija ILGA-Europe. Ukupno 215 zastupnika/a Evropskog parlamenta iz osam različitih političkih grupa potpisalo je platformu ComeOut, i tako se obavezalo da aktivno štiti i zastupa unapređenje ljudskih prava svih LGBTI osoba u Evropi, ali i van EU.

“Postoje jaka volja i hitna potreba da LGBTI jednakost postane politički prioritet u EU tokom narednih pet godina. Ovo je jasno, ne samo iz broja zastupnika/ca Evropskog parlamenta koji su se obavezali/e raditi sa nama, nego i iz onoga na što su se obavezali lideri glavnih političkih partija. Prva tačka dnevnog reda je da se ova podrška mobilizira kako bi se osiguralo da LGBTI jednakost bude prioritet naredne imenovane Evropske komisije, u formi jasne i odlučne EU strategije o LGBTI ljudskim pravima”, rekla je izvršna direktorica ILGA-Europe, Evelyne Paradis.

Sa oko 1.650 potpisa podrške kandidata koji dolaze iz čitave EU, kampanja ComeOut u organizaciji ILGA-Europe pokazala je koliko je podrška LGBTI jednakosti narasla u Evropskoj uniji, i to uprkos iznimno polariziranoj društvenoj i političkoj klimi. “Radujemo se radu sa zastupnicima/cama Evropskog parlamenta kroz ponovno uspostavljenu LGBTI intergrupu koja neće samo osigurati stratešku i značajnu saradnju među različitim partijama, nego će također, nadamo se, izgraditi snažne saradnje i sa drugim grupama u parlamentu kako bi ljudska prava, sloboda i jednakost bili osigurani za sve u EU”, dodala je Evelyne Paradis.

Tokom narednih pet godina bit će potrebni snažni napori unutar evropskih institucija kako bi se osigurala puna zaštita od diskriminacije za LGBTI osobe, kao i da bi se unaprijedilo pitanje zaštite ljudskih prava trans i intersex osoba. ILGA-Europe od zastupnika/ca Evropskog parlamenta koji/e su potpisali/e ComeOut platformu traže svu moguću podršku kako bi se osiguralo da nova Evropska komisija usvoji snažnu EU strategiju o LGBTI jednakosti. Unutar tog cilja, bit će potrebna aktivna podrška zastupnika/ca u specifičnim političkim i zakonskim prioritetima, među kojima su prevazilaženje problema u oblasti zakonske zaštite na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i seksualnih karakteristika kada su u pitanju zaštita od diskriminacije, zločina iz mržnje i govora mržnje, te podrška usvajanju konkretnim politikama za trans i intersex osobe u Evropskoj uniji.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!