Održana edukacija o interspolnosti za gender institucionalne mehanizme u BiH

12. 08. 2017

Izvor i foto: SOC

Sredinom jula tekuće godine Sarajevski otvoreni centar je organizirao edukaciju o pravima intespolnih osoba za gender institucionalne mehanizme u Bosni i Hercegovini. Tokom jednodnevne edukacije predstavnice/i Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Gender centra RS i Gender centra FBiH su imale/i priliku upoznati se sa pravima, životom ali i problemima sa kojim se interspolne osobe, kao jedna od najnevidljivijih grupa ljudi, suočava. Facilitator edukacije je bio Kristian Ranđelović iz Srbije, koji se već decenijama bavi LGBTI aktivizmom, sa posebnim naglaskom na prava trans i intespolnih osoba.

U prvom dijelu edukacije Kristian je govorio o tome šta sve trebamo znati o interspolnosti kako bismo što bolje razumjele/i živote i potrebe interspolnih osoba. Tokom drugog dijela edukacije je govorio o neophodnim koracima koji bi se trebali poduzeti u zaštiti ljudskih prava interspolnih osoba. Ono što je dobro u trenutnom zakonodavstvu u BiH jeste da Zakon o zabrani diskriminacije odnedavno ima uključenu i zabranu diskriminacije na osnovu spolnih karakteristika, čime su po prvi put zakonski prepoznate i interspolne osobe. U trećem dijelu edukacije se govorilo o ulozi institucija u zaštiti prava interspolnih osoba, u sklopu kojeg se prošlo i kroz Prijedlog mjera za ravnopravnost LGBTI osoba za period 2017 – 2019. koji je sačinio Sarajevski otvoreni centar, a u kom se nalaze najbitnije mjere na kojima bi bilo potrebno raditi kako bi unaprijedili poštivanje i zaštitu prava LGBTI osoba u BiH.

Zaključak edukacije je bio da će se u narednom periodu zajedno sa gender institucionalnim mehanizmima raditi na pitanjima prava interspolnih osoba u BiH.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!