Održana peta info sesija o izvještavanju medija o paradama ponosa u regiji i svijetu

21. 08. 2013

WP_001090Sarajevski otvoreni centar i Internews su za novinarke i novinare organizovali u Sarajevu petu info sesiju o LGBT temama. Cilj info sesije je bio pružanje osnovnih informacija vezanih za korektno profesionalno i etičko izvještavanje medija o održavanju parada ponosa u regiji i svijetu. Na sesiji je govorila Matea Popov, gošća iz udruge Zagreb Pride, koja se osvrnula na praksu izvještavanja novinara_ki u Hrvatskoj, te je govorila i o tome kako se razvijalo i postajalo profesionalnije i kvalitetnije medijsko izvještavanje u posljednjih deset godina kada su u pitanju LGBT teme.

U toku osam sesija novinarke i novinari će imati priliku razgovarati sa osobama iz BiH i regije koje se bave LGBT temama kroz teoriju, praksu i aktivizam. Prva info sesija je bila prosvijećena izvještavanju o LGBT temama i korektnoj terminologiji, na drugoj se govorilo o Međunarodnom danu borbe protiv homofobije i transfobije, treća je problematizirala ne/reprezentaciju lezbejskog identiteta u medijima, a na četvrtoj se govorilo o uvođenju zločina iz mržnje u Krivični Zakon Federacije BiH, te o procedurama vezanim za izmjene ličnih dokumenata i matičnih brojeva transeksualnih.

Na današnjoj petoj info sesiji, kroz novinarska pitanja dotakle su se i teme vezane za održavanje Parade ponosa u BiH, a gošća je objasnila i razlike među sintagmama seksualne prakse, seksualni identiteti i seksualna orijentacija, koje se u izvještavanju često miješaju.

Piše: Redakcija portala

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!