Ombudsmenima u BiH upućen drugi poziv za izradu izvještaja o LGBT osobama

11. 04. 2014

SOC logo 2 - 003Organizacije civilnog društva ponovo su uputile poziv za izradu specijalnog izvještaja o stanju prava LGBT osoba u BiH Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH. Drugi poziv e je uslijedio nakon sastanka predstavnika_ca Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i predstavnika_ca Sarajevskog otvorenog centra tokom kojeg je jasno izražena volja Institucije ombudsmena da se aktivno bori protiv kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH.

Ovim dopisom dodatno su i detaljno podcrtani razlozi koji ukazuju na neophodnost izrade predloženog izvještaja, te je ponovo upozoreno na povećanje broja slučajeva kršenja ljudskih prava i na brojke koje ukazuju na broj neprijavljenih slučajeva i nivo nepovjerenja LGBT osoba u državne institucije, što je primarno rezultat ponašanja državnih institucija koje karakterišu pasivnost i izbjegavanje aktivnog zalaganja za zaštitu i poštivanje ljudskih prava LGBT osoba.

Organizacije civilnog društva su, također, ponudile Instituciji ombudsmena za ljudska prava u BiH pomoć u osiguravanju kapaciteta potrebnih za izradu specijalnog izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH.

Detaljan tekst upućenog dopisa, kao i imena organizacija potpisnica, možete pronaći na sljedećem linku.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!