Osnovana aktivistička grupa LBTQ žena u Crnoj Gori

13. 08. 2016

Mjesto-za-dvijeIzvor: Vijesti

Iz organizacije Queer Montenegro saopštili su da je, nakon više od dvije godine kontinuiranih aktivnosti usmjerenih ka lezbejkama, biseksualnim, trans i kvir ženama, formirana nezavisna aktivistička grupa LBTQ žena pod nazivom “KvirA”.

Osnivačica nezavisne grupe LBTQ žena “KvirA” i koordinatorka programa za izgradnju LGBT zajednice u Queer Montenegro, Ana Dedivanović, kazala je da LBTQ žene iz sjenke već godinama unazad u značajnoj mjeri kreiraju istoriju LGBTIQ pokreta u Crnoj Gori.

“Uprkos tome, lezbejke, biseksualne i trans žene su ostale do danas nevidljive, iako su u velikom broju slučajeva predstavljale katalizatore, te sprovodile u praksi skoro sve aktivnosti u ovoj oblasti. Mediji, kreatori politika i donosioci odluka, sa svoje strane, u potpunosti su zanemarivali, ali i dalje zanemaruju, činjenicu da postoje i drugi glasovi koje je potrebno i važno čuti”, saopštila je ona.

Prema riječima Dedivanović, iako su značajno brojnije, LBTQ žene bile su nečujne i bez autentičnih predstavnica koje bi zastupale njihove interese u javnoj sferi.

“U tom konktekstu, ističemo podatak da članice organizacije Queer Montenegro okupljaju više od 120 LBTQ žena uključenih u sprovođenje aktivnosti na dnevnoj bazi (od ideje do realizacije) značajno više u odnosu na broj gej, biseksualne i trans muškarce”, navela je Dedivanović.

Kako je rekla, tokom priprema druge povorke ponosa Montenegro Pride 2014, članice su izrazile želju da formiraju grupu posvećenu isključivo interesima LBTQ žena, a takvu odluku i želju je menadžment organizacije Queer Montenegro u potpunosti podržao.

Dedivanović dodaje da su, kroz program izgradnje zajednice, članice Queer Montenegra sprovele brojne aktivnosti sa ciljem izgradnje jače grupe žena različitih identiteta.

“Raznovrsne uspješno sprovedene društvene i sportske aktivnosti tokom 2014, a posebno 2015. i 2016. godine poslužile su kao jasan indikator potrebe za dodatnim mjerama posebno kreiranim kako bi se izašlo u susret potrebama ženske grupe unutar LGBTIQ zajednice”, kazala je ona.

Dedivanović je rekla da je neformalna i nezavisna LBTQ ženska grupa “KvirA” jedina tog tipa u Crnoj Gori i, dodala je, do danas broji 120 članica.

Grupa “KvirA”, kako je kazala, oformljena je sa ciljem djelotvornog organizovanja radi poboljšanja položaja žena u društvu sa posebnim akcentom na žene drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

“Smatramo da će djelovanje i postojanje naše grupe predstavljati značajnu promjenu u percepciji i organizovanju aktivizma vezanog za takozvana ‘gej prava’ u kojem je do danas tradicionalno dominirao isključivo muški identitet, te otvoriti novo uspješno razdoblje ženskog aktivizma u Crnoj Gori”, poručila je Dedivanović.

Ona je rekla da rad grupe smatraju vitalnim, budući da pruža mogućnost LBTQ ženama da se umrežavaju na ličnom i društvenom nivou, budu motivisane da rade na pitanjima koja ih se direktno tiču, vode dijalog, razmjenjuju znanja, iskustva i lekcije proizašle iz izazova i osnažuju jedne druge u cjelokupnom procesu za dalji rad i radne učinke.

“Multiplicitet identiteta, poštovanje njihovih kompleksnosti, kao i tretiranje njihovih specifičnih potreba, može samo biti dodata vrijednost višegodišnjeg mukotrpnog procesa unapređenja ljudskih prava LGBT osoba koji će na kraju, nesumnjivo, rezultirati istinskom jednakošću”, saopštila je Dedivanović.

Prema njenim riječima, promocija i zaštita ljudskih prava LGBTIQ osoba od danas neće podrazumijevati praksu da vidljivost LGBTIQ osoba uglavnom znači vidljivost muškaraca iz LGBTIQ pokreta.

U okviru programa izgradnje LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori, nakon osnivanja nezavisne aktivističke grupe trans osoba “Transovci” koja je prije dva mjeseca izvela prvu uspješnu akciju vidljivosti trans osoba pod nazivom “Prođimo ispod duge zajedno”, osnivanjem ženske grupe LBTQ aktivistkinja Queer Montenegro uspješno nastavlja svoje aktivnosti na polju osnaživanja i podizanja kapaciteta za aktivističko djelovanje posebnih grupa unutar zajednice.

Te grupe, kako navode, nisu u dovoljnoj mjeri vidljive i njihove specifične potrebe i mišljenje često nisu dovoljno prepoznate i prihvaćene.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!