Petodnevni trening za LGBTIQ osobe o ličnom i aktivističkom osnaživanju

16. 10. 2019

Izvor i foto: Sarajevski otvoreni centar

Sarajevski otvoreni centar objavio je poziv za prijave na trening namijenjen prvenstveno LGBTIQ osobama kako bi naučili/e više o LGBTIQ historiji, aktivizmu, kulturi, ali i ljudskim pravima i diskriminaciji, te osnažili sebe u svojim aktivističkim i svakodnevnim naporima.

Cilj ovog treninga je da doprinese jačanju LGBTQ osoba, te da poveća znanje i informiranost LGBTIQ zajednice o pravima, aktivizmu, seksualnosti, coming outu i feminizmu. Kroz trening će se raditi na ličnom razvoju i vještinama koje će učesnici/e moći koristiti u svakodnevnom životu.

Petodnevni trening je osmišljen kao niz interaktivnih radionica koje se bave ljudskom seksualnošću, razumijevanjem osnovnih pojmova u LGBTIQ historiji, feminizmu i aktivizmu, te osvještavanjem stereotipa i predrasuda. “Propitujemo sebe, razgovaramo o coming out procesu, privatnosti, načinima nošenja sa homo/bi/trans*fobijom. Razgovaramo o ljubavi, partnerskim odnosima i zajedno učimo o nenasilnoj komunikaciji. Posebnu pažnju ćemo posvetiti svakodnevnom životu, razbijanju predrasuda kod drugih, kao i aktivističkim formama i uključivanju u aktivizam”, navode iz Sarajevskog otvorenog centra.

Trening će se održati od 13. do 17. novembra 2019. godine, a rok za prijave je 1. novembar 2019.

“Ukoliko vas interesuje da naučite i saznate više o ljudskoj seksualnosti, bazičnim pojmovima roda, spola, identiteta i seksualne orijentacije, o (ne)nasilju i metodama djelovanja, rada s opozicijom, kroz interaktivno učenje i spoznavanje, ovo je trening za vas! Rijetko dobijamo priliku da na sveobuhvatnom petodnevnom treningu provedemo pet dana zajedno kao grupa i u sigurnom prostoru razgovaramo i edukujemo se o svim aspektima naših identiteta. Pričamo o coming outu, predrasudama, stigmi i diskriminaciji, te kako se nositi sa različitim prilikama u kući, na poslu, u školi/na fakultetu”, kažu iz SOC-a.

Prijaviti se mogu prvenstveno LGBTIQ osobe iz BiH, kao i aktivisti/kinje, koji/e žele naučiti ili usavršiti znanja i vještine koje im mogu pomoći u budućem aktivizmu.

Prijaviti se možete putem Google formulara, najkasnije do 1.11.2019. godine.

Odabrani učesnici/e će biti obaviješteni/e o detaljima putovanja i lokaciji treninga te ostalim logističkim pojedinostima najkasnije do 6. novembra.

Troškove puta, smještaja i hrane snosi Sarajevski otvoreni centar. Broj učesnika/ca je ograničen.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-maila amina.trsoc[at]gmail.com.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!