Poziv na trening “Važnost profesionalnog izvještavanja o temama vezanim za LGBT”

30. 04. 2013

coming out banner praviSarajevski otvoreni centar u okviru projekta Coming Out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba koji finansira Evropska Unija, u saradnji sa partnerskim organizacijama Fondacijom Heinrich Boell i Fondacijom CURE, poziva novinare_ke svih medija iz Bosne i Hercegovine da se prijave na trening Važnost profesionalnog izvještavanja o temama vezanim za LGBT (lezbejke, gej, biseksualne, transrodne) osobe.

Trening će biti održan 23. i 24. maja 2013. godine u Sarajevu.

Ovaj trening je namijenjen novinarima_kama svih medija (štampani, online, radio, TV) iz cijele BiH, a njegov cilj ohrabrivanje boljeg razumijevanja novinara_ki o izazovima na koje nailaze u izvještavanju o LGBT temama. Izvještavanje o pravima manjina, kao i o pravima LGBT osoba, na profesionalan i etički način značajna je tema, jer mediji predstavljaju moćan instrument kojim se može vršiti uticaj na stavove i ponašanje građana_ki.

Novinari_ke će imati priliku da nauče više o dominantnim obrascima predstavljanja LGBT osoba u bh. medijima, vizuelnom predstavljanju LGBT osoba u medijima, o značaju povorke ponosa u vidljivosti LGBT osoba i LGBT aktivizmu, odgovornosti i etici u izvještavanju o LGBT osobama i temama, medijskom pravu i regulaciji rada medija, te društvenoj odgovornosti novinara_ki u izvještavanju o LGBT osobama i kako je postići.

Tokom treninga, učesnicima_cama će biti predstavljen i konkurs za profesionalno i etičko izvještavanje o LGBT osobama i temama u BiH, koji je otvoren do 10. novembra 2013. godine, a u okviru kojeg će biti dodijeljena novčana nagrada jednom novinaru_ki za kontinuirano izvještavanje o LGBT temama u toku godine.

Prevoz, smještaj i ishrana za učesnike_ce će biti obezbijeđeni, a rok za prijavu na trening je 10. maj 2013. godine.

Svi_e zainteresovani_e za učešće na trening trebaju poslati ime i prezime, ime medija i grada iz kojeg dolaze, te funkciju u mediju na: [email protected].

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!