Prihvaćen zahtjev za izradu zakona o istospolnom partnerstvu, SOC spreman pomoći Vladi FBiH

20. 10. 2018

Izvori: N1, Sarajevski otvoreni centar
Foto: SOC

Vlada FBiH je jučer, u petak, 19. oktobra, prihvatila zahtjev za izradu zakona o istospolnom partnerstvu. “Tačka je bila danas na dnevnom redu i usvojena je u formi u kojoj je predložena”, potvrdio je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

Kako je kazao, slijede put Evropske unije. “Na putu smo EU. Sve što na tom putu susretnemo mi akceptiramo kao potrebu”, kazao je Novalić.

Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Federalna vlada će imenovati interresornu radnu grupu koja će analizirati propise u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvarivati prava koja proizilaze iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te predložiti propise koje je potrebno donijeti na području Federacije BiH.

Sarajevski otvoreni centar odmah se oglasio saopćenjem u kojem izražava spremnost da Vladi FBiH pomogne u tome da odgovori na zahtjeve istospolnih parova.

SOC je pozdravio nastojanja Vlade Federacije BiH, a posebno Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, da pravno zaštite i prepoznaju istospolne parove i njihove porodice u FBiH. “Današnji zaključak Vlade FBiH da se formira radna grupa koja će raditi na izradi zakona kojim bi ove zajednice bile prepoznate i zaštićene, smatramo uspjehom našeg zagovaranja i ukazivanja na realnost postojanja istospolnih parova i njihovih porodica u BiH”, saopćeno je.

Istraživanje SOC-a iz 2017. godine pokazalo je da čak 80% istospolnih parova u BiH želi da zaključi životno partnerstvo, ali da njihove višegodišnje stabilne emotivne i ekonomske zajednice, te zajednički život, državne institucije ni na koji način ne prepoznaju.

“Da istospolne životne zajednice građana i građanki BiH, usprkos uzajamnoj ljubavi i poštovanju, ipak trebaju pravnu zaštitu i prepoznavanje, potvrdili su i zahtjevi istospolnih parova za upis u matične evidencije. U BiH, bračni i vanbračni partneri imaju više od 1000 prava na osnovu svojih zajednica. Sva ova prava uskraćena su istospolnim partnerima i otežavaju im zajednički život”, piše SOC u saopćenju.

Samo neka od tih prava uključuju:
– Pravo da donose ključne zdravstvene odluke u slučajevima životne ugroženosti svog_je partnera_ice i pravo na posjete u bolnici.
– Pravo da budu zdravstveno osigurani preko svog bračnog ili vanbračnog partnera_ice u slučaju nezaposlenosti i spriječenosti za rad.
– Pravo na plaćeno odsustvo s posla u slučaju bolesti ili smrti drugog_e partnera_ice bez rizika da će dobiti otkaz.
– Pravo na nasljeđivanje sve lične imovine koja je pravno vlasništvo bračnog_e ili vanbračnog_e partnera_ice i njegove/njene penzije.
– Mogućnost zajedničke kupovine i sticanja imovine, te pristupa povoljnijim kreditnim režimima koje banke nude u cilju rješavanja stambenog pitanja mladih bračnih parova.
– Pravo da zajednički odrede na koji način će se njihova imovina dijeliti u slučaju razvoda, raskida ili smrti.

Sarajevski otvoreni centar ponudio je ekspertsku podršku Vladi FBiH u nastojanju da zaštite istospolne parove u BiH i njihove porodice, te da postupe prema preporukama Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Vijeća Europe i presudama Europskog suda za ljudska prava. Nakon sjednice, obratili su se Ministarstvu pravde FBiH sa zahtjevom da budu uključeni u radnu grupu, te poslali prethodno izrađene dokumente koji mogu koristiti njenom radu.

SOC je 2016. godine izradio modele zakona o životnim zajednicama parova istog spola za oba entiteta BiH i zagovarao prema Vladi FBiH za neophodnost usvajanje ovakve regulacije, što je konačno prepoznato na jučerašnjoj sjednici.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!