Queer Montenegro raspisuje Treći regionalni konkurs za najbolju kvir priču – Živjeti kvir život

14. 11. 2019

Crnogorska nevladina organizacija Queer Montenegro raspisala je treći regionalni konkurs za najbolju kratku priču na temu Živjeti kvir život.

“Ideal za dostizanjem slobode čini nam se danas bliži nego ikad ranije, a u isto vrijeme predaleko. Ljudska prava LGBTQ+ osoba još uvijek se krše širom svijeta, a cijela zajednica je u opasnosti usljed svakodnevne diskriminacije i verbalnih i fizičkih napada. U godini u kojoj nastavljamo da potvrđujemo važnost vidljivosti LGBTQ+ zajednice tražimo priče koje slave jedinstveni i neponovljivi kvir život.” – navode iz Queer Montenegra.

Na Treći konkurs treba slati kratke priče s kvir tematikom koje do sada nisu objavljene. Pravo učešća na konkursu imaju svi/e autori/ke koji pišu na crnogorskom, bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Autori/ke mogu poslati samo jednu priču obima do 10 000 karaktera sa proredima.

Autori/ke najboljih priča biće nagrađeni novčanim nagradama u iznosu od 400 eura za prvu, 300 eura za drugu i
200 eura za treću nagradu.

O nagradama odlučuje žiri koji čine kompetentni književnici/ce i teoretičari/ke i članovi/ice organizacije Queer Montenegro. Odluku o najboljim kratkim pričama na osnovu izbora žirija donijeće Upravni odbor organizacije Queer Montenegro.

Queer Montenegro ima pravo na objavljivanje nagrađenih, kao i ostalih priča koje pristignu na Konkurs. Autori/ke nagrađenih priča i ostalih priča koje će ući u selekciju za objavljivanje ustupaju svoja autorska prava Queer Montenegru bez nadokande.

Autori/ke nagrađenih priča i ostalih priča koje će ući u selekciju za objavljivanje odriču se autorskih prava u slučaju objavljivanja priča u izdanju Queer Montenegra. Autori/ke nagrađenih priča odriču se autorskih prava u slučaju objavljivanja priča u izdanju izdavača kog Queer Montenegro odabere.

Konkurs je anoniman.

Kako se možete prijaviti?

Autori/ke šalju dvije zasebne koverte. U prvoj koverti (sa naznakom ,,Za Konkurs Živjeti kvir život”) dostavlja se 5 odštampanih primjeraka kratke priče, od kojih svaki treba da bude potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), dok u drugoj zatvorenoj koverti (sa naznakom ,,Rješenje šifre/naziv šifre”) treba dostaviti naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta i kontakt podatke autora/ke koji uključuju poštansku adresu, mejl adresu i broj telefona.

Koverte sa rješenjem/nazivom šifre biće otvorene u prisustvu svih čanova/ica žirija po donošenju finalne odluke o nagrađenim pričama koje će ući u izbor za objavljivanje.

Tekstove je potrebno dostaviti zaključno sa 29 .februarom 2020. godine na adresu:
Queer Montenegro
Marka Miljanova 42
81000 Podgorica
Crna Gora
Sa naznakom: Za konkurs “Živjeti kvir život”

Pročitajte priču bh. književnice Lejle Kalamujić koja ja odnijela prvo mjesto na drugom po redu konkurstu.

LEJLA KALAMUJIĆ: PRIČA “ADINO JATO”

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!