Regionalna radionica o ljudskim pravima LGBT osoba, 17-19. juni 2013, Beograd

eu acessionU Beogradu će se, od 17-19. juna 2013. godine održati regionalna radionica koju organizuje program Evropske komisije People 2 People u saradnji sa Uredom za ljudska prava i prava manjina Republike Srbije i ILGA Europe. Radni jezici radionice će biti engleski, turski, srpski i albanski jezik.

P2P program nastoji pružiti mogućnost umrežavanja i interakcije organizacijama civilnog društva iz zone pridruživanja EU sa njihovim državnim, regionalnim i Evropskim partnerima kao i upoznavanje sa EU strukturama, procesima stvaranja politika, te dobrim praksama politikama i programima koji se tiču jednakog tretmana, borbe protiv diskriminacije i pravima LGBT građana_ki.

Ova radionica je povod za procjenu i raspravu o najnovijim trendovima na zakonodavnom i izvršnom nivou koji se tiču prava LGBT osoba u različitim državama, a bit će podstaknuta razmjena dobrih praksi i dijalog izmedu različitih aktera iz Zapadnog Balkana, Turske i Islanda tokom cijele radionice.

Teme radionice su diskriminacija, zločin iz mržnje i govor mržnje, sloboda okupljanja, udruživanja i izražavanja – oblasti u kojima se najčešće dešavaju kršenja prava LGBT osoba. Većina zemalja kandidata i potencijalnih kandidata je tokom nekoliko posljednjih godina usvojila sveobuhvatne antidiskriminacijske zakone kao dio svog puta prema EU integraciji. Međutim, u praksi, zaštita od diskriminacije LGBT osoba u većini zemalja je slaba ili nepostojeća. Iako su neke od zemalja Zapadnog Balkana postigle napredak u ovom polju, LGBT osobe su još uvijek žrtve diskriminacije, uznemiravanja i zločina iz mržnje. U većini zemalja ne postoje službeni podaci o zločinima iz mržnje nad LGBT osobama, niti je policija adekvatno educirana o specifičnostima zločina iz mržnje. Većina homofobnog i transfobnog nasilja ostaje neprijavljena zbog nedostatka povjerenja u institucije koje provode zakon. Nadalje, zabrane koje se nameću mirnim javnim okupljanjima su jasan neuspjeh vlasti da osiguraju zaštitu LGBT osobama i zaštite njihovo ustavom zagarantovano pravo na javno okupljanje.

Učesnici_ce će predstavljati organizacije civilnog društva koje su aktivne u polju ljudskih prava, a naročito prava LGBT osoba i žena, a radionici ce prisustovati i predstavnici Sarajevskog otvorenog centra. Na radionicu su pozvani predstavnici_ce državnih tijela za ravnopravnost, ministarstva za ljudska prava ili zastupnici_ce koji_e predsjedavaju komisijama za ravnopravnost.

 

Piše redakcija portala

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!